Kbely - náš domov, spolek

Veřejné parkoviště „Novákova zahrada“ 8.11.2016

MČ Praha 19 ve spolupráci s Hl. m. Prahou pro Vás
otevřela nové veřejné parkoviště.