Kbely - náš domov, spolek
 
  Print sobota, květen 12, 2018

 DEN ZDRAVÍ

Máme za sebou první ročník Dne zdraví

Kbelská radnice připravila ve spolupráci s Institutem zdravého životního stylu (IZZS), s mediální podporou Českého rozhlasu Regina DAB Praha, s Divadlem Prima den, SDH Kbely (i dalšími) a díky nemalé dotaci Magistrátu hl.m.Prahy – pana radního Ing. Lacka zdravotně i preventivně směřovanou akci pro veřejnost preventivně zasahující do různých zdravotnických oblastí,

V rámci dění v amfiteátru byl připraven velice zajímavý program s odborníky v prevenci civilizačních onemocnění, specialisty na různé dysfunkce, proběhla beseda na téma prevence kouření, pro děti zde byl interaktivní program plný zábavných-leč i poučných vstupů z městečka Zdravíkova  vč. ochutnávek - o tom, jak správně a v jakém množství je zdravé jíst i pít. Velice poučná byla přednáška o osteoporóze a mnoho dalšího.

V parku byly pro návštěvníky  diagnostické stany, kde si každý mohl ověřit a prozkoumat, nemá-li někdo například problém s melanomy  - přijel za námi velmi uznávaný dermatovenerolog  prof.MUDr. Arenberger , děti i dospělí si vyzkoušeli oživovací techniky a mnoho zajímavostí z praxe zdravotníků z Českého červeného kříže a od záchranářů odd. prevence Městské policie HMP. Další stany zaplnili lidé prahnoucí po skutečném stavu svaloviny a tuku v těle, cukru v krvi, tlaku, na základě výsledku pak paní doktorka vydala určitá doporučené přímo úměrně každému. Kbelští hasiči měli vícero vstupů s přednáškou a praktickou ukázkou rizik v rámci hašení rozpáleného oleje vodou. Na akci se zúčastnila i dobrovolnice z centra Lékořice s povídáním a ukázkami o zooterapii, Farní charita zde nabízela své služby a taktéž i Klub seniorů a Svaz tělesně postižených neváhali a prezentovali veškeré své pestré kulturně i sportovně laděné akce v průběhu celého roku.

Velmi teplé počasí na akci vyvrcholilo k večeru silným deštěm, proto jsme o malou chvíli dříve museli toto dění ukončit. Doufáme, že všichni, kdož přišli, nelitovali i přesto, že se občas dozvěděli i nepříliš příjemné preventivní rady od zúčastněných odborníků a budeme se těšit na další takto laděné akce pro „dobrou věc".


Michel de Montaigne |

Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost


Šárka Egrtová

innovaeditor/assets/_MG_8108_1.JPG

Vyhledávání


Články


Archiv

únor 2020 (1)
prosinec 2019 (1)
říjen 2019 (1)
červen 2019 (1)
duben 2019 (1)
březen 2019 (1)
únor 2019 (1)
prosinec 2018 (3)
listopad 2018 (2)
říjen 2018 (3)
září 2018 (5)
červen 2018 (2)
květen 2018 (1)
duben 2018 (1)
březen 2018 (1)
prosinec 2017 (1)
září 2017 (1)
srpen 2017 (3)
červenec 2017 (1)
leden 2017 (1)
listopad 2016 (2)
září 2016 (3)
červen 2016 (1)
květen 2016 (1)
duben 2016 (2)
březen 2016 (1)
listopad 2014 (1)
říjen 2014 (2)
září 2014 (3)
srpen 2014 (4)
červenec 2014 (1)
červen 2014 (4)
květen 2014 (1)
duben 2014 (5)

RSS