Kbely - náš domov, spolek

Sídlo spolku


Kbely-náš domov, spolek
založeného podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Bakovská 472,
197 00  Praha 9 – Kbely


Výkonná rada spolku
Žďárský Pavel

předseda výkonné rady spolku
Ing. Olmr Vladimír

místopředseda výkonné rady spolku
Šestáková Ivana

místopředsedkyně výkonné rady spolku
Biskup Leoš

člen výkonné rady spolku
Ing. Šimek Miroslav

člen výkonné rady spolku
JUDr. Josef Nykles

člen výkonné rady spolku