Kbely - náš domov, spolek
Multifunkční srub v Centrálním parku ve Kbelích

Špičková cena srubu v Centrálním parku ve Kbelích – došlo k úspoře minimálně 1.2 mil.


Cena, za kterou se podařilo MČ Praha 19 postavit (vysoutěžit) stavbu srubu v Centrálním parku, je více než výhodná.
Podle znaleckého posudku Ing. Petra Hůdy č. 1095/30/2014 O ceně dřevostavby srubu na pozemku č. parc. 1167/1, k.ú. Kbely je:

1. Výsledná cena po zaokrouhlení dle §50: 5 321 840,- Kč
   Slovy Pětmilionůtřistavacetjednatisíciosmsetčtyřicet Kč
2. Ocenění cenou obvyklou (obecnou tržní) je možno považovat částku 4 845 000,- Kč

Náklady vynaložené Městskou části Praha 19 jsou následovné:
1. Zakázka  ………….1 792 000,- Kč   DPH 21 % ………..376 320,- ………celkem vč. DPH    2 168 320,- Kč
2. zakázka  ………….1 188 735,- Kč   DPH 21% …….…..249 634,-..…….celkem vč. DPH     1 438 369,- Kč
_______________________________________________________________________________
CELKEM      2 980 735,-        625 954,-                                            3 606 689,- Kč

V porovnání se znaleckým posudkem tedy MČ Praha 19 vynaložila o 1 238 311 Kč  nižší částku.


Skaut - S.S.V. (Pěší skauti / Vodní skauti)

Nová klubovna v Centrálním parku ve Kbelích

29.8.2014Restaurace "Zastávka u srubu"

Slavnostní otevření restaurace "Zastávka u srubu" v Centrálním parku ve Kbelích se blíží.
Otevře se již 29.8.2014.

21.8.2014


Průběh stavebních prací