Kbely - náš domov, spolek
Představení členů sdružení nezávislých kandidátů: Kbely náš domovč. 1. Starosta


Následující kandidáti představují jistotu kvalitního vedení městské části pro další volební období.
S využitím svých dosavadních zkušeností a praxe jsou tito lidé zárukou pokračování dalšího rozvoje městské části.
Za všechny představené kandidáty vám také osobně ručím.
 Jméno, příjmení: Pavel Žďárský


Bez politické příslušnosti

Věk: 55 let


Povolání: Starosta

Více informací ...
Jsem rodilým Kbelákem - žiji zde tedy od svého narození a kdo mě zná potvrdí, že jsem patřičným patriotem. Znám ve Kbelích téměř každý kout a to mi pomáhá v mé práci.
Starostou jsem již od roku 1997 a má funkce je opřena o získaný počet hlasů ve volbách, který byl nejvyšší v polistopadové historii. Na druhou stranu, tato důvěra velmi zavazuje. Snažím se nepodceňovat řešení žádného problému a kladu důraz na přímý kontakt s obyvateli. Problémy a starosti Kbel a jejich obyvatel jsou i mými problémy. Nemám rád když se říká - ono to asi nepůjde, snažím se vždy najít řešení a - ono to jde. Občas to není jednoduché, protože mám své postupy a požadavky vůči spolupracovníkům, podřízeným. Jsem občas tvrdý, ale myslím si, že spravedlivý.
Prosazovat zájmy Kbel je mým hlavním úkolem. Jsem si vědom totiž toho, že účet za mou práci budou vystavovat voliči ve Kbelích, kteří posoudí mou práci za čtyři uplynulé volební roky a proto jsem vždy věren svému heslu: Sliby jsou k ničemu, rozhodují výsledky. Proto chci zejména poděkovat svému pracovnímu kolektivu na radnici, kteří mi velkou měrou pomáhají toto heslo naplnit a třeba se pak rádi ohlédnou na dobu strávenou se mnou na radnici.
Pavel Žďárský


č. 2. Místostarosta

 Jméno, příjmení:  Ing. Vladimír Olmr


Bez politické příslušnosti

Věk: 54 let


Povolání: Zástupce starosty

Více informací ...
Je mi 54 let, jsem ženatý a mám dvě, dnes již dospělé děti. Vzděláním jsem chemický inženýr a do svého nástupu na místo zástupce starosty jsem pracoval ve výzkumném ústavu a firmě se zaměřením na průmyslovou energetiku. Naše rodina žije ve Kbelích od dvacátých let minulého století. Z této rodinné tradice také vyplývá můj hluboký vztah k naší městské části.
Po listopadu 89 jsem byl postupně vtažen do kbelského veřejného života a dostal se do kolektivu lidí, kterým nebyl lhostejný osud místa, ve kterém žije.  Jsem rád, že jsem mohl být u toho a dílem přispět k proměně Kbel v příjemnou a přátelskou čtvrť, kde se dobře žije.
Pokud dostanu Vaši důvěru i pro další volební období chci se opět zaměřit na oblast životního prostředí a sportu, především na dokončení plánovaných parků a výstavbu sportovní haly. Přípravě těchto projektů jsem společně se svými kolegy věnoval velkou část uplynulého volebního období.
Vladimír Olmr


č. 3. Místostarostka

 Jméno, příjmení: Ivana Šestáková


Bez politické příslušnosti

Věk: 56 let


Povolání: Zástupce starosty

Více informací ...
Již od roku 1996 sbírám zkušenosti jak ve státní správě a chodu úřadu, tak následně od roku 2006 s fungováním samosprávy. Ve druhém volebním období se nyní hodlám ucházet opět o post místostarostky za Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov.
Již název napovídá, že Kbely jsou nám domovem a milovaným místem pro život a proto nám nesmírně záleží na jeho podobě a rozvoji ku prospěchu jeho spokojených obyvatel. Ačkoli jsme součástí hlavního města Prahy je pro nás nesmírně důležité, zachování struktury a podoby naší městské části obklopené parky s nízkopodlažní a rodinnou zástavbou. Nechtěla bych však, aby Kbely byly jen místem pro příjemné přespání, ale také, aby žily vlastním životem, a tím víc utvářely vlastní charakter místa pro život celému rozsahu generací. To znamená přátelské školství pro naše děti, mimoškolní vyžití pro mládež, příjemné prostředí pro podnikání, kvalitní péče pro seniory spolu s další podporou a aktivitami napříč všem věkovým skupinám. Jsem týmovým hráčem a vím, že cíle, které uvádíme v našem volebním programu se dají dosáhnout jen spoluprací celého kolektivu. Jsem připravena svůj podíl práce pro příští období vám nabídnout a složit za to účet.  
Šestáková Ivana


č. 4.

 Jméno, příjmení: Leoš Biskup


Bez politické příslušnosti

Věk: 54 let


Povolání: Podnikatel

Více informací ...
Jmenuji se Leoš Biskup a ve Kbelích bydlím od narození, tedy více než 50 let. Od dětství jsem členem místního Sboru dobrovolných hasičů, již více než 20 let pak velitelem zásahové jednotky. Od roku 1991 na území Kbel podnikám. Nejprve jsem provozoval videopůjčovnu, od roku 1995 prodávám automatická vrata, bezpečnostní kamery a bezdrátová zabezpečovací zařízení. Přeji si, aby naše městská část byla pro bydlení tím nejlepším místem v Praze.
Leoš Biskup


č. 5.

 Jméno, příjmení: Ing. Radek Petráň


Bez politické příslušnosti

Věk: 43 let


Povolání: Obchodní manager

Více informací ...
Jmenuji se Radek Petráň, jsem ženatý a mám 3 malé dcery. Od narození bydlím ve Kbelích. Jesle, mateřská školka, základní škola....tím vším jsem si zde úspěšně prošel a velice rád na tyto roky vzpomínám. Na prvním místě je pro mě rodina a udělám vše proto, aby i mé dcery našly ve Kbelích vše, zejména pak kvalitní školství na všech úrovních, sportovní i volnočasové vyžití....jednoduše vše, co si budou přát. V uplynulých 4 letech jsem se jako zastupitel MČ věnoval, mimo jiné, problematice sportu. Věřím, že výstavbou nové sportnovní haly splníme požadavky mnoha sportovních klubů a spolků a naše děti již nebudou muset cestovat za sportem do sousedních obcí. Halou to ale rozhodně nekončí, máme před sebou stále hodně práce. Jsem přesvědčen, že společně dokážeme ze Kbel udělat nejlepší místo pro život nás všech, bez rozdílu věku a zájmů.
Radek Petráň


č. 6.

 Jméno, příjmení: Ing. Miroslav Šimek


Bez politické příslušnosti

Věk: 66 let


Povolání: Programátor

Více informací ...
Jsem rodilý Pražák, křtěný Vltavou, neboť jsem se v roce 1952 narodil na Štvanici. Dětství jsem měl sice velmi těžké, ale jako mnozí z vás ve svých vzpomínkách přesto hezké. Chtěl jsem být buď lékařem, nebo učitelem matematiky. Ale jak už to tak někdy bývá, všechno bylo jinak. Pro své tělesné postižení jsem nemohl být ani jedno a tak jsem se nakonec rozhodl pro výpočetní techniku. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou, obor Automatizované systémy řízení.
Zde žiji již od roku 1981 a tak jsem po 6-ti letech programování na FSÚ v Karlíně v roce 1985 přišel do místního PALu, kde jsem pracoval téměř 25 let.
V roce 2010 jsem se stal zastupitelem MČ Praha 19 a předsedou Zdravotní a sociální komise, ve které jsem však již, v té době, pracoval více jak 10 let.
Jsem moc rád, že jsem podstatnou část svého života prožil právě zde. Je to již krásné místo pro život a tak bych i já rád nadále, spolu se skupinou tomuto místu oddaných lidí, pomáhal jeho dalšímu rozkvětu.
Pomůžete nám?
Miroslav Šimek


č. 7.

 Jméno, příjmení: Ing. Jana Bezemková


Bez politické příslušnosti

Věk: 37 let


Povolání: Stavební inženýrka

Více informací ...
Dobrý den, jmenuji se Jana Bezemková, je mi 37 let a v roce 2014 jsem byla zvolena zastupitelkou městské části Praha 19 za spolek Kbely – náš domov. Moje cesta do spolku byla velmi přímá, neboť jsem nikdy nebyla v žádné politické straně a členkou spolku jsem se stala z jediného důvodu – chci se aktivně podílet na dění ve Kbelích. V současné době jsem na mateřské “dovolené“ s druhým synem, jsem vdaná a pocházím ze Kbel. Vystudovala jsem Fakultu stavební ČVUT, obor pozemní stavby a konstrukce se specializací na stavební fyziku. Pracuji na Pražském hradě jako inženýr pro přípravu staveb.
K mým zásadním mimopracovním aktivitám patří ochotnické divadlo, vedu a účinkuji v divadelním spolku Nepřijatelní, který letos oslaví 14 let fungování.
Většinu svého života jsem prožila ve Kbelích, hodlám zde zestárnout a rozhodla jsem se přispět k tomu, aby se zde všem dobře žilo.
Jana Bezemková


č. 8.

 Jméno, příjmení: Ing. Petr Blažek


Bez politické příslušnosti

Věk: 43 let


Povolání: Ředitel správy soudu

Více informací ...
Naše rodina pochází původně z Prahy 6, ve Kbelích žiji od roku 1996, kdy jsem nastoupil do místní základní školy jako učitel anglického jazyka. Celkově jsem působil jako učitel 7 let. Od roku 2011 jsem ředitelem Okresního soudu v Semilech. Zároveň od roku 1995 jsem i živnostníkem, věnuji se výuce cizích jazyků. Musím říci, že jsem  svá zaměstnání měl vždycky rád, podařily se mi skloubit dvě odvětví, učitelství a podnikatelství dohromady a svoje zkušenosti bohatě zúročuji při své práci na soudě, kde pracuji s lidmi, organizačně zajišťuji chod soudu  a věnuji se veřejným zakázkám . Vždy mě bavilo cestování a práce s dětmi, proto jsem v letech 2008 a 2009 zorganizoval dva zahraniční zájezdy pro děti místní školy, konkrétně do Londýna a do Paříže.
V  roce 2016 jsem ukončil magisterské studium. To vše se podařilo i díky podpoře mé ženy a náš život naplňuje desetiletý synek, který nám dělá velkou radost.
Ve svém volném čase se  všichni tři věnujeme výletování  a mé volné chvilky ještě patří motovýletům.
Petr Blažek


č. 9.

 Jméno, příjmení: Sylvia Bělová


Bez politické příslušnosti

Věk: 43 let


Povolání: Podnikatelka

Více informací ...
Jmenuji se Sylvia Bělová, je mi 43 let. Od svého narození bydlím ve Kbelích, kde i podnikám. Provozuji již od roku 1995 kosmetický salon. Kbely mám ráda nejen jako svoje rodiště, ale jako pražskou čtvrť, která se velmi dynamicky rozvíjí a kde jsou vytvářeny kvalitní podmínky pro život mladých rodin i seniorů. Ráda jsem přijala nabídku kandidovat do místního zastupitelstva za KNDS. Jako zastupitelka obce se budu snažit o další, kvalitní rozvoj Kbel.
Sylvia Bělová


č. 10.

 Jméno, příjmení: Petr Váňa


Bez politické příslušnosti

Věk: 42 let


Povolání: Výzkumný a vývojový pracovník

Více informací ...
Má profesní cesta byla poměrně komplikovaná. V době, kdy jsem volil střední školu ještě „počítačové“ školy neexistovaly a stejně tak celé toto odvětví. Můj první 8 bitový počítač Atari však natrvalo změnil mé zaměření. Přestože jsem vystudoval řemeslo, nikdy jsem se oboru nevěnoval. Po škole jsem vystřídal několik různorodých zaměstnání a začal studovat podnikatelskou školu s maturitou. Od roku 1997 pracuji ve Kbelích ve Vojenském technickém ústavu letectva, který je nyní součástí Vojenského technického ústavu. V podniku jsem v průběhu let zastával více pozic, vždy v rámci IT oboru. Během let jsem si doplňoval své vzdělání především oborovými mezinárodními certifikacemi. Nyní pracuji jako vedoucí projektových IT teamů.
V roce 2011 jsem své aktivity rozšířil o vedení největšího SVJ ve Kbelích. Práce to není snadná, dnes bych řekl hlavně nekonečná. Jakmile se podaří něco dodělat, hned se najdou dvě další věci k řešení. Společně s touto funkcí jsem se stal také členem představenstva S.K. Na Zelené louce – provozovatele místního sportoviště.
Od roku 2013 jsem byl členem poradního sboru občanů MČ Praha 19 a následně od roku 2014 navázal prací v bezpečnostní komisi MČ Praha 19.
Dva roky jsem vedl v Kbelském nízkoprahovém centru fotografický kroužek. Více děti jsem nakonec oslovil jako fotbalový trenér Spartaku Kbely, kde jsem působil v přípravkových kategoriích tři roky. Kbely mají na počet svých obyvatel velmi kvalitní sportovní možnosti pro děti v mnoha různých sportech. A kbelský fotbal je pro mě srdcová záležitost.
S povinnou školní docházkou mých dětí jsem se angažoval i ve školní problematice. Byl jsem dva roky ve školské radě za rodiče.
I přes ten dlouhý seznam je pro mě na prvním místě rodina. Život mi naplňují mé dvě děti, se kterými se snažím trávit maximálně svůj volný čas. Kbely jsou pro rodiny výborným místem pro život, zvlášť v jinak značně problematickém hlavním městě.
Zbytek volného času se pak věnuji svému velkému koníčku - fotografování. Své potěšení jsem spojil s prací pro místní komunitu. Fotografování mi pak nabízí velkou příležitost komunikovat s ostatními „Kbeláky“, protože navštěvuji maximum místních akcí.
Takže doufám, že se na nějaké akci spolu potkáme.
„Váš kbelský soused.“  Petr Váňa


č. 11.

 Jméno, příjmení: Mgr. Aleš Liberda


Bez politické příslušnosti

Věk: 53 let


Povolání: Podnikatel

Více informací ...
Jmenuji se Aleš Liberda a je mi 53 let. V současné době podnikám v obchodní a reklamní činnosti. Studoval jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiu a po Sametové revoluci jsme se s manželkou přestěhovali do Prahy, kde jsme začali oba pracovat. Praha nás velmi lákala, protože byla místem, kde začal boj o svobodu a demokracii,  který jsem jako student aktivně organizoval v univerzitním stávkovém výboru.  Po dlouhé době jsme se mohli svobodně rozhodnout, jak budeme žít, bydlet, pracovat a bavit se. Toto bylo velmi důležité nejen pro nás, ale také pro všechny, kteří chtěli žít svobodným životem. V Praze jsem také jako muzikant mohl hrát v několika hudebních skupinách, hudba je od mládí mým velkým koníčkem. Především styly jazz, blues, rock, rokenrol. Hraji na saxofon, klarinet a flétnu.
Po narození našich dvou dcer jsme hledali co možná nejlepší místo pro náš rodinný život. Díky našim přátelům jsme objevili Kbely. Kbely nás okamžitě oslovily.  Je to pražská část, která je ideální pro rodinný život. Během let, která  jsme ve Kbelích prožili, zde došlo k velkým změnám, vznikly krásné zelené parky, vznikla nová centra, obchody, myslí se na maminky, seniory a kulturní vyžití místních obyvatel.  Kbely se stále vyvíjí, moc se nám zde zalíbilo a jsme zde jako rodina šťastní. Také proto jsem se stal členem spolku Kbely náš domov, který za těmito pozitivními změnami stojí.  Chci být při všem, co se ve Kbelích děje a bude dít.  Působím zde v několika komisích – dopravní, kulturní a finanční.  A i nadále velmi rád přispěji k dalšímu rozvoji naší krásné městské části.  Kbely si to zaslouží. Protože Kbely se staly naším domovem….
Aleš Liberda


č. 12.

 Jméno, příjmení: Ing. Pavel Pitra


Bez politické příslušnosti

Věk: 62 let


Povolání: Ekonom

Více informací ...
Už více než deset let žije naše rodina ve Kbelích. Bydlíme v Herlíkovické ulici, a tak jsou mi slasti, ale i strasti našich obyvatel z Podnouzova velmi blízké. Jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, pracuji celý život v oboru a jsem též předsedou SVJ domu Herlíkovická 1000. Těším se, že svojí kandidaturou za náš Spolek v nadcházejícím volebním období budu aktivním přínosem pro další rozvoj našich krásných Kbel ve svém celku, ale i s pozorností k životu obyvatel ulic Herlíkovická a Pod Nouzovem.
Pavel Pitra


č. 13.

 Jméno, příjmení: Lukáš Fuchs


Bez politické příslušnosti

Věk: 31 let


Povolání: Podnikatel

Více informací ...
Dobrý den, jmenuji se Lukáš Fuchs. Letos jsem oslavil 31. narozeniny a rád bych se vám krátce představil. Ve Kbelích žiji, s výjimkou několika málo let, kdy mě učitelky v mateřské škole v Havířově káraly, že ostatním dětem beru hračky, celý život. Má rodina zde má své kořeny. Již můj praděda svého času pracoval v místním pivovaru. Ale zpět k mé osobě. Vystudoval jsem střední integrovanou školu technickou se zaměřením mechanik- elektronik. Poté jsem pokračoval 2 semestry na strojní fakultě na ČVUT. Po škole jsem nastoupil do firmy Continental Automotive v Brandýse nad Labem na post Opravář-Analytik a od roku 2008 podnikám v oblasti kovoobrábění ve firmě, kterou skoro před 30 lety založil můj děda, který je pro mě velkým vzorem. Jsem členem místního sboru dobrovolných hasičů. Mezi mé zájmy patří cestování, plachtění, potápění,  umělecké kování a hra na kytaru. Od dětství se věnuji bojovým sportům. Ovšem nyní většinu svého volného času trávím se svou rodinou, na které mi velmi záleží a naším pejskem. Na Kbelích se mi především líbí, že nejsou velkým přelidněným sídlištěm, a když jdu po ulici, potkávám známé tváře. Obklopuje nás spousta udržované zeleně a mnoho dětských hřišť. Jak v centru dění tak i mimo něj, což oceňuji hlavně při procházce se svými dětmi. Jsou zde místa, kde se můžete družit s ostatními spoluobčany a zároveň místa, kde máte absolutní klid a můžete si vychutnat zpěv ptáků a šumění větru v korunách stromů. Kbely jsou pro mě a mou rodinu a věřím, že i pro mnoho z vás, tím pravým domovem. A proto Kbely - náš domov.
Lukáš Fuchs


č. 14.

 Jméno, příjmení: Jiří Bradáč


Bez politické příslušnosti

Věk: 47 let


Povolání: Technický pracovník

Více informací ...
Jmenuji se Jiří Bradáč a je mi 47 let. Narodil jsem se v Praze a do Kbel jsem se přistěhoval před jedenácti lety. Vystudoval jsem obor Automechanik a po složení závěrečné zkoušky jsem nastoupil na vojenskou školu - obor automobilová doprava. V tomto oboru jsem se pohyboval  několik let. Poslední čtyři roky pracuji jako technik ÚMČ Praha 19 a správce Lidového domu ve Kbelích. Jsem členem Sboru Dobrovolných Hasičů Kbely kde mám na starosti kompletní hasičskou techniku (garážmistr), vrchní strojník . Jsem "srdcař", tak tuto práci dělám rád a těší mě že můžu pomoci jakoukoliv mírou lidem kteří to právě potřebují. Také jsem členem krizového štábu a kulturní komise kde společně s kolegy připravujeme akce pro Kbelské občany a myslím si, že se vždy povedou a že se líbí všem co akce navštívili..
Před sedmi lety jsem spolu s kamarády, kteří také bydlí ve Kbelích,  založil Motorkářský klub (Kbelský Divočáci), s kterým často spolupracujeme na pořádaných akcích . Co se týká mojí osoby, rád bych přispěl k rozvoji Kbel a to jakýmkoliv způsobem tak, aby Kbely byl domovem pro všechny, kteří tu žijí, a cítili se zde bezpečně.
Jirka Bradáč


č. 15.

 Jméno, příjmení: Vladimír Hudeček


Bez politické příslušnosti

Věk: 70 let


Povolání: Technik telekomunikací

Více informací ...
Narodil jsem se na pražských Vinohradech. Starší generace si jistě pamatuje tak zvaná „padesátá léta“, kdy pravda byla nahrazena láskou k Sovětskému svazu a jiné názory se pouze šeptaly. Díky svým rodičům, ale i díky některým kantorům, jsem se i mimo jiné naučil, že pravda je jen jedna, že i jiný názor, než je můj, je třeba vyslechnout a úcta ke starším lidem je samozřejmostí, stejně jako umět poděkovat. Po vyučení v OUS jsem pracoval jako montér. V letech 67-69 jsem odsloužil základní vojenskou službu a vrátil se zpět ke svému oboru.
V roce 1972 jsem se oženil a začal zde bydlet. S manželkou jsme spolu 46 let, máme dvě, již dospělé, děti a dvě chytrá a krásná vnoučátka. U Ředitelství telekomunikací Praha jsem pracoval až do roku 1990, kdy jsme založili v.o.s., která podnikala v oblasti telekomunikací. Jako první jsme například instalovali pro civilní obranu, později pro HZS „mluvící“ sirény. Další činností firmy byly montáže datových sítí a výstavby místních rozhlasů.
Po dovršení důchodového věku, jsem z firmy odešel. Mám tak více času na rodinu, vnoučata, chalupu a také na vedení Bytového družstva, kde jsem v představenstvu. Členem žádné politické strany jsem nikdy nebyl.
Rozhlédněte se prosím, to, co zde vidíte... centrální park, školky, škola, nové fasády domů, zámkové dlažby, upravené zeleně, dětská hřiště…. to je jen zlomek práce a úspěchů týmu pana starosty, nemluvě o podpoře sportovců, důchodců a mnohých jiných aktivit. Volte prosím Kbely-náš domov. Podpořte to, co funguje. Nechme současné vedení radnice dokončit svou práci. Je jí stále dost a je co zlepšovat. Bude pro mě ctí, být u toho a pomoci.
Vladimír HudečekSdružení nezávislých kandidátů:
Kbely náš domov