Vážení Kbeláci,

Vážení Kbeláci,

ve volbách do Zastupitelstva Městské části Praha 19, nám velká většina z Vás dala svůj hlas. Kandidáti našeho sdružení Kbely – náš domov obsadí v 15 členném zastupitelstvu 10 z 15 mandátů.

Je mou milou povinností Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že uděláme vše pro to abychom tuto důvěru nezklamali.

Stejně jako v minulých letech budeme vykonávat svůj mandát s maximální odpovědností a s cílem co nejlépe naplnit program, který jsme Vám, voličům v těchto volbách předložili.

Také děkuji všem kolegům zastupitelům, kolegům z úřadu a příznivcům našeho sdružení Kbely – náš domov za nezištnou práci a pomoc, kterou nám v průběhu minulého volebního období a volební kampaně poskytli. Bez jejich přispění by jsme takového volebního výsledku nikdy  nedosáhli.

Pavel Žďárský – starosta Městské části Praha 19

Křest knihy „Císařovna fotbalu“

Ve Kbelích žije mnoho osobností, příkladem budiž paní Eva Haniaková. Slavná žena, která spojila svůj život s fotbalem. Roky byla kapitánkou českého národního týmu a svůj fotbalový um spojila s oběma pražskými S. Paní Eva dnes společně se starostou Prahy 19 Pavlem Žďárským a Karlem Vágnerem pokřtila svou knihu pojmenovanou „Císařovna fotbalu“.

foto Petr Váňa

Sousedské setkání před Billou

Ve středu 21. 9. 2022 jsme se opět sešli před kbelskou Billou, abychom s vámi probrali témata, která vás zajímají a která jsme představili v našem volebním programu. Tentokráte jsme se však rozdělili a naši kandidáti s našimi vizemi byli jak před Billou v Žacléřské ulici, tak i před Billou v ulici Polaneckého.

I přes velkou průtrž mračen, se sešlo množství kbeláků před Billou v Žacléřské, kteří si s námi popovídali, pochutnali si na výtečném guláši s točeným nealkoholickým pivem nebo zakousli koláček ke kávě. K tomu všemu nám k lepší náladě zahráli Holokrci v čele s šoumenem Marianem Kadlecem. Nejinak tomu bylo před Billou v Polaneckého ulici, kde taktéž bylo připraveno drobné pohoštění a spousty materiálů. Dobrou náladu tam zajistil mistr harmonikář, se svými staročeskými písničkami.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a nezapomeňte, v pátek nebo v sobotu volte číslo 2!

Opětovné sousedské setkání před Billou – tentokráte před oběma!!!

Opětovné sousedské setkání před Billou – tentokráte před oběma!!!

Na kbelském posvícení jsme opět zaznamenali spousty reakcí, Vás kbeláků, a dělá nám radost Vaše zapojení  do života v obci a Váš souhlas s našimi projekty.

Ve středu 21. 9. 2022 pořádáme další sousedské setkání, kde s námi můžete probrat naše vize, jak udělat Kbely ještě lepším místem pro život.

21.9. 2022 od 14:00 hodin PŘED BILLOU

Přijďte před Billu, je jedno před kterou, budeme před nimi...