Vážení Kbeláci,

Informace ze spolku Zář 27, 2022

ve volbách do Zastupitelstva Městské části Praha 19, nám velká většina z Vás dala svůj hlas. Kandidáti našeho sdružení Kbely – náš domov obsadí v 15 členném zastupitelstvu 10 z 15 mandátů.

Je mou milou povinností Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že uděláme vše pro to abychom tuto důvěru nezklamali.

Stejně jako v minulých letech budeme vykonávat svůj mandát s maximální odpovědností a s cílem co nejlépe naplnit program, který jsme Vám, voličům v těchto volbách předložili.

Také děkuji všem kolegům zastupitelům, kolegům z úřadu a příznivcům našeho sdružení Kbely – náš domov za nezištnou práci a pomoc, kterou nám v průběhu minulého volebního období a volební kampaně poskytli. Bez jejich přispění by jsme takového volebního výsledku nikdy  nedosáhli.

Pavel Žďárský – starosta Městské části Praha 19