Naši zastupitelé

Neslibujeme „modré z nebe“, ale reálné cíle, které dokážeme splnit. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

V komunálních volbách v říjnu 2018 bylo v Městské části Praha 19 zvoleno 15 členné zastupitelstvo městské části, které zvolilo 14. 11. 2018 na 1. ustavujícím zastupitelstvu 5 člennou radu včetně starosty a 2 místostarostů. Za spolek Kbely náš domov bylo celkem zvoleno 11 zastupitelů.

Žďárský PavelStarosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 860
Telefon: 284 08 08 24
E-mail: Zdarsky.Pavel@kbely.mepnet.cz

Působnost: Bezpečnost, majetek, vztahy mezi MČ a hl. m. Prahou

Ing. Olmr Vladimír – Místostarosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 804
Telefon: 284 08 08 64
E-mail: Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz

Působnost: Životní prostředí, doprava, bytová politika, sport, územní plánování, IT

Šestáková Ivana – Místostarostka
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 808
Telefon: 284 08 08 26
E-mail: Sestakova.Ivana@kbely.mepnet.cz

Působnost: Finance, školství, sociální politika, zdravotnictví, kultura, hasiči, spolky a neziskové organizace

Ing. Petráň Radek – Místostarosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 752

E-mail: Petran.Radek@kbely.mepnet.cz

Působnost: Školství, sport, IT

Biskup Leoš – člen Rady
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 713

E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Působnost: Doprava, bezpečnost, kultura

Ing. Šimek Miroslav – zastupitel
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 709

E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Ing. Pitra Pavel – zastupitel
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 653

E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Ing. Blažek Petr – zastupitel
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 720

E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Bělová Sylvia – zastupitelka
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 680

E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Váňa Petr – zastupitel
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 682

E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz

Mgr. Liberda Aleš – zastupitel
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 650

E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz