Naši kandidáti

Kdo nemá vizi, nemá budoucnost…


Představení členů sdružení nezávislých kandidátů: Kbely náš domov


Pavel Žďárský, starosta, 59 let

Vážení spoluobčané,

vykonávám funkci starosty již 25 let. Ti z Vás, kteří se mnou a s mými spolupracovníky sdíleli toto čtvrtstoletí, ocení, jak doufám, významnou změnu, kterou naše městská část prošla. Troufám si tvrdit, že se za tuto dobu stala z naší městské části jedna z nejprestižnějších a nejvyhledávanějších destinací v rámci všech městských částí hlavního města.
Také věřím, že je to tím, že jsme se celou tuto dobu snažili nedopustit na území MČ masivní výstavbu, kterou mnohdy vidíme v okolních městských částech. Každý předložený projekt jsme vždy pečlivě zvažovali, s ohledem na zachování charakteru původních Kbel, jako přívětivé a sousedské městské části.
Pro následující čtyři roky Vám předkládáme volební program sestavený po více než pečlivé úvaze. Vzhledem k nepříznivým okolnostem, které nás provází již třetí rok, především pak díky dramatickému růstu cen stavebních prací a energií, je předkládaný program skromnější. Stejně jako v uplynulých letech Vám však nechceme slibovat nesplnitelné ve snaze získat Váš hlas za každou cenu. Věřím ale, že pokud se nám tento program podaří realizovat, bude se nám všem žít ve Kbelích opět o kousíček lépe.

s úctou Pavel Žďárský


Ing. Vladimír Olmr, místostarosta, 58 let

Je mi 58 let, jsem ženatý a mám dvě, dnes již dospělé děti. Vzděláním jsem chemický inženýr a do svého nástupu na místo zástupce starosty jsem pracoval ve výzkumném ústavu a firmě se zaměřením na průmyslovou energetiku. Naše rodina žije ve Kbelích od dvacátých let minulého století. Z této rodinné tradice také vyplývá můj hluboký vztah k naší městské části. Po listopadu 89 jsem byl postupně vtažen do kbelského veřejného života a dostal se do kolektivu lidí, kterým nebyl lhostejný osud místa, ve kterém žije.  Jsem rád, že jsem mohl být u toho a dílem přispět k proměně Kbel v příjemnou a přátelskou čtvrť, kde se dobře žije. Pokud dostanu Vaši důvěru i pro další volební období chci se opět zaměřit na oblast životního prostředí a sportu, především na dokončení plánovaných parků a výstavbu sportovní haly. Přípravě těchto projektů jsem společně se svými kolegy věnoval velkou část uplynulého volebního období.

Vladimír Olmr


Ivana Šestáková, místostarostka, 60 let

Již od roku 1996 sbírám zkušenosti jak ve státní správě a chodu úřadu, tak následně od roku 2006 s fungováním samosprávy. Ve čtvrtém volebním období se opět hodlám ucházet o post místostarostky za Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov. Již název napovídá, že Kbely jsou nám domovem a milovaným místem pro život, a proto nám nesmírně záleží na jeho podobě a rozvoji ku prospěchu jeho spokojených obyvatel. Ačkoli jsme součástí hlavního města Prahy, je pro nás nesmírně důležité, zachování struktury a podoby naší městské části obklopené parky s nízkopodlažní a rodinnou zástavbou. Nechtěla bych však, aby Kbely byly jen místem pro příjemné přespání, ale také, aby žily vlastním životem, a tím víc utvářely vlastní charakter místa pro život celému rozsahu generací. To znamená přátelské školství pro naše děti, mimoškolní vyžití pro mládež, příjemné prostředí pro podnikání, kvalitní péče pro seniory spolu s další podporou a aktivitami napříč všem věkovým skupinám. Jsem týmovým hráčem a vím, že cíle, které uvádíme v našem volebním programu se dají dosáhnout jen spoluprací celého kolektivu. Jsem připravena svůj podíl práce pro příští období vám nabídnout a složit za to účet.

Šestáková Ivana


Leoš Biskup, podnikatel, 58 let

Jmenuji se Leoš Biskup a ve Kbelích bydlím od narození, tedy více než 50 let. Od dětství jsem členem místního Sboru dobrovolných hasičů, již více než 20 let pak velitelem zásahové jednotky. Od roku 1991 na území Kbel podnikám. Nejprve jsem provozoval videopůjčovnu, od roku 1995 prodávám automatická vrata, bezpečnostní kamery a bezdrátová zabezpečovací zařízení. Přeji si, aby naše městská část byla pro bydlení tím nejlepším místem v Praze.

Leoš Biskup


Ing. Radek Petráň, neuvolněný místostarosta, manažer, 46 let

Kbely jsou pro mě opravdovým domovem již 46 let. Společně s manželkou Karolinou zde vychováváme naše 3 milované dcery, pro které se snažíme zajistit šťastný, spokojený a bezpečný život. Toto byly důvody, proč jsem v minulosti aktivně vstoupil do komunální politiky. Chtěl jsem se aktivně podílet na budování příjemného prostředí pro život, a to nejen pro rodiny s dětmi. A toto moje přesvědčení stále trvá.  V minulém období jsem se jako radní, následně jako neuvolněný místostarosta, zaměřoval na oblast IT, sportu a školství. Sport a školství zůstává mou prioritou i pro nadcházející období a budu rád, pokud budu moci dokončit započaté a nově plánované projekty, které jsme v našem týmu připravili. Všem děkuji za případnou podporu.

Radek Petráň


Tomáš Haniak, podnikatel, 42 let

Mé jméno je Tomáš Haniak, je mi 42 let a ve Kbelích žiji od narození. S mou ženou Jitkou společně vychováváme tři krásné děti ( Matteo 3, Laura 10, Nikolka 14). Mojí vášní vždy bylo pracovat pro Kbely a také je rozvíjet a krášlit. Vyrůstal jsem ve fotbalové rodině, kdy má maminka byla úspěšnou fotbalistkou a nyní trenérkou. Proto mé kroky v mládí vedly ke sportu, zejména k fotbalu. Jako malý kluk jsem začal blbnout na místním fotbalovém hřišti Spartak Kbely a to mi zůstalo do dnes. Již 15 let se starám o chod místního fotbalu a celého sportovního areálu Spartaku Kbely. Jako profesionální fotbalista jsem to dotáhl až do 1.fotbalové ligy s týmem FK Čáslav. Dělal jsem to, co jsem miloval a naplňovalo. Proto láska k fotbalu, ale i k celému sportu je veliká. Momentálně jsem předsedou Komise sportu a sportovním manažerem místního fotbalového klubu. Od roku 2014 provozuji v MČ Praha 19 restauraci Zastávka U srubu. Ani já sám jsem nevěřil, že můžeme být tak úspěšní. Svou práci miluji a snažím se ji vždy dělat tak, abych se za ni nestyděl. Kbely mi přirostly k srdci, vždy budou mým domovem a městskou částí, za kterou budu bojovat. Věřím, že současné vedení radnice má našemu domovu ještě co dát, proto si jich nesmírně vážím, podporuji a za vše děkuji. Mé Motto je pokora, slušnost a zarputilost. Naše městská část si zaslouží dobré vedení a proto jsme tu pro vás.

Tomáš Haniak


Marian Kadlec, učitel hudby, hudebník, 56 let

Narodil jsem se ve Kbelích v roce 1965 a považuji se za kbelského patriota. Dovolím si tvrdit, že znám ve Kbelích každý kámen, každý strom, když jsem jako malý kluk prolezl každé zdejší zákoutí.
Pamatuji si Kbely ještě z minulého století, kdy ještě nebyly tak krásné jako dnes. Díky spolku Kbely náš domov se naše obec neskutečně rozrostla, zkrásněla a stala se jednou z nejlepších pražských čtvrtí. Proto jsem se rozhodl kandidovat do místního zastupitelstva za Kbely náš domov a dále napomáhat v rozkvětu obce.
Jako hudebník a učitel hudby znám ve Kbelích veliký počet spolubydlících a taky jejich problémy i starosti, a rád bych napomohl tomu, aby se ve Kbelích žilo ještě lépe a zdravěji.
S pozdravem “Kbely navždy“!!!

Marian Kadlec


Ing. Petr Blažek, ředitel správy soudu, 47 let

Naše rodina pochází původně z Prahy 6, ve Kbelích žiji od roku 1996, kdy jsem nastoupil do místní základní školy jako učitel anglického jazyka. Celkově jsem působil jako učitel 7 let. Od roku 2011 jsem ředitelem správy Okresního soudu v Semilech. Zároveň od roku 1995 jsem i živnostníkem, věnuji se výuce cizích jazyků. Musím říci, že jsem svá zaměstnání měl vždycky rád, podařily se mi skloubit dvě odvětví, učitelství a podnikatelství dohromady a svoje zkušenosti bohatě zúročuji při své práci na soudě, kde pracuji s lidmi, organizačně zajišťuji chod soudu a věnuji se veřejným zakázkám. Vždy mě bavilo cestování a práce s lidmi. 

Nejdůležitějšími lidmi v mém životě je moje žena a můj syn, kterým za vše mnohokrát děkuji.
Ve svém volném čase se všichni tři věnujeme výletování a mé volné chvilky ještě patří motovýletům.

Kbelákům přeji, aby jejich městská část vzkvétala jako doposud.

Petr Blažek


Sylvia Bělová, podnikatelka, 47 let

Jmenuji se Sylvia Bělová, je mi 47 let. Od svého narození bydlím ve Kbelích, kde i podnikám. Provozuji již od roku 1995 kosmetický salon. Kbely mám ráda nejen jako svoje rodiště, ale jako pražskou čtvrť, která se velmi dynamicky rozvíjí a kde jsou vytvářeny kvalitní podmínky pro život mladých rodin i seniorů. Ráda jsem přijala nabídku kandidovat do místního zastupitelstva za KNDS. Jako zastupitelka obce se budu snažit o další, kvalitní rozvoj Kbel.

Sylvia Bělová


Petr Váňa, výzkumný a vývojový pracovník, 45 let

Své dětství jsem s rodiči prožil v nedalekých Letňanech. Už tam jsem začal chtít dělat vždy něco trochu navíc. A tak jsem při práci začal trénovat mládež. V průběhu let jsem vykonával spousty dalších aktivit, jednou z, těch co mě naplňuje je práce s dětmi. Jako trenér, jsem strávil skoro 19 let práce s mládeží, a na roky ve Spartaku Kbely i Spartě vzpomínám doteď. 

Od roku 1997 pracuji ve Kbelích ve Vojenském technickém ústavu letectví. V podniku jsem v průběhu let zastával více pozic, vedoucí nevyjímaje, většinou v IT oboru. Má hlavní pracovní náplň je projektové řízení. Tedy od architektonických návrhů, přes vedení lidí, až po ekonomické složky projektu.

Nemá smysl zde asi uvádět všechny další aktivity a funkce co jsem vykonával, dá se to zkrátit v podstatě do jediné věty a to: „Společenská odpovědnost mě provází dlouhou dobu“. Do Kbelské „politiky“ jsem vstoupil v roce 2013, kdy jsem začal pracovat v poradních sborech, poprvé kandidoval v roce 2014 a v zastupitelem jsem od roku 2018.

Svůj čas rád trávím se svými dvěma dětmi, tedy aspoň dokud o to ještě stojí 😊 A když je čas, rád jdu s kamarády, sportovat, fotit, přečtu si knihu, nebo tvořím nějaký nový model.

Ve Kbelích žiji rád, už bych nikdy neměnil. A vidím tu stále hodně práce, která je před námi. Zejména v současném finančně velmi složitém období.

„Váš kbelský soused.“  Petr Váňa


Mgr. Aleš Liberda, podnikatel, 57 let

Jmenuji se Aleš Liberda a je mi 57 let. V současné době podnikám v obchodní a reklamní činnosti. Studoval jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiu a po Sametové revoluci jsme se s manželkou přestěhovali do Prahy, kde jsme začali oba pracovat. Praha nás velmi lákala, protože byla místem, kde začal boj o svobodu a demokracii,  který jsem jako student aktivně organizoval v univerzitním stávkovém výboru.  Po dlouhé době jsme se mohli svobodně rozhodnout, jak budeme žít, bydlet, pracovat a bavit se. Toto bylo velmi důležité nejen pro nás, ale také pro všechny, kteří chtěli žít svobodným životem. V Praze jsem také jako muzikant mohl hrát v několika hudebních skupinách, hudba je od mládí mým velkým koníčkem. Především styly jazz, blues, rock, rokenrol. Hraji na saxofon, klarinet a flétnu. Po narození našich dvou dcer jsme hledali co možná nejlepší místo pro náš rodinný život. Díky našim přátelům jsme objevili Kbely. Kbely nás okamžitě oslovily.  Je to pražská část, která je ideální pro rodinný život. Během let, která  jsme ve Kbelích prožili, zde došlo k velkým změnám, vznikly krásné zelené parky, vznikla nová centra, obchody, myslí se na maminky, seniory a kulturní vyžití místních obyvatel. Kbely se stále vyvíjí, moc se nám zde zalíbilo a jsme zde jako rodina šťastní. Také proto jsem se stal členem spolku Kbely náš domov, který za těmito pozitivními změnami stojí.  Chci být při všem, co se ve Kbelích děje a bude dít.  Působím zde v kontrolním výboru a v dopravní komisi  A i nadále velmi rád přispěji k dalšímu rozvoji naší krásné městské části.  Kbely si to zaslouží. Protože Kbely se staly naším domovem….

Aleš Liberda


Ing. Pavel Pitra, ekonom, 65 let

Už více než patnáct let žije naše rodina ve Kbelích. Bydlíme v Herlíkovické ulici, a tak jsou mi slasti, ale i strasti našich obyvatel z Podnouzova velmi blízké. Jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, pracuji celý život v oboru a jsem též předsedou SVJ domu Herlíkovická 1000. Těším se, že svojí kandidaturou za náš Spolek v nadcházejícím volebním období budu aktivním přínosem pro další rozvoj našich krásných Kbel ve svém celku, ale i s pozorností k životu obyvatel ulic Herlíkovická a Pod Nouzovem.

Pavel Pitra


Lukáš Fuchs, technický pracovník, 35 let

Dobrý den, jmenuji se Lukáš Fuchs. Letos jsem oslavil 35. narozeniny a rád bych se vám krátce představil. Ve Kbelích žiji, s výjimkou několika málo let, kdy mě učitelky v mateřské škole v Havířově káraly, že ostatním dětem beru hračky, celý život. Má rodina zde má své kořeny. Již můj praděda svého času pracoval v místním pivovaru. Ale zpět k mé osobě. Vystudoval jsem střední integrovanou školu technickou se zaměřením mechanik- elektronik. Poté jsem pokračoval 2 semestry na strojní fakultě na ČVUT. Po škole jsem nastoupil do firmy Continental Automotive v Brandýse nad Labem na post Opravář-Analytik a od roku 2008 podnikám v oblasti kovoobrábění ve firmě, kterou skoro před 30 lety založil můj děda, který je pro mě velkým vzorem. Jsem členem místního sboru dobrovolných hasičů. Mezi mé zájmy patří cestování, plachtění, potápění,  umělecké kování a hra na kytaru. Od dětství se věnuji bojovým sportům. Ovšem nyní většinu svého volného času trávím se svou rodinou, na které mi velmi záleží a naším pejskem. Na Kbelích se mi především líbí, že nejsou velkým přelidněným sídlištěm, a když jdu po ulici, potkávám známé tváře. Obklopuje nás spousta udržované zeleně a mnoho dětských hřišť. Jak v centru dění tak i mimo něj, což oceňuji hlavně při procházce se svými dětmi. Jsou zde místa, kde se můžete družit s ostatními spoluobčany a zároveň místa, kde máte absolutní klid a můžete si vychutnat zpěv ptáků a šumění větru v korunách stromů. Kbely jsou pro mě a mou rodinu a věřím, že i pro mnoho z vás, tím pravým domovem. A proto Kbely – náš domov.

Lukáš Fuchs


Jiří Bradáč, řidič, technický pracovník, 51 let

Jmenuji se Jiří Bradáč a je mi 51 let. Narodil jsem se v Praze a do Kbel jsem se přistěhoval před patnácti lety. Vystudoval jsem obor Automechanik a po složení závěrečné zkoušky jsem nastoupil na vojenskou školu – obor automobilová doprava. V tomto oboru jsem se pohyboval  několik let. Poslední čtyři roky pracuji jako technik ÚMČ Praha 19 a správce Lidového domu ve Kbelích. Jsem členem Sboru Dobrovolných Hasičů Kbely, kde mám na starosti kompletní hasičskou techniku (garážmistr), vrchní strojník . Jsem „srdcař“, tak tuto práci dělám rád a těší mě že můžu pomoci jakoukoliv mírou lidem kteří to právě potřebují. Také jsem členem krizového štábu a kulturní komise kde společně s kolegy připravujeme akce pro Kbelské občany a myslím si, že se vždy povedou a že se líbí všem co akce navštívili. Před sedmi lety jsem spolu s kamarády, kteří také bydlí ve Kbelích,  založil Motorkářský klub (Kbelský Divočáci), s kterým často spolupracujeme na pořádaných akcích . Co se týká mojí osoby, rád bych přispěl k rozvoji Kbel a to jakýmkoliv způsobem tak, aby Kbely byl domovem pro všechny, kteří tu žijí, a cítili se zde bezpečně.

Jirka Bradáč


Michal Horáček, profesionální hasič, 27 let

Dobrý den, jmenuji se Michal Horáček, je mi 27 let a bydlím ve Kbelích. V roce 2015 jsem vystudoval obor požární ochrana zakončený maturitní zkouškou. Od září roku 2015 pracuji jako profesionální hasič, aktuálně na pozici velitele družstva. Od roku 2005 působím u sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích, kde momentálně zastávám funkci zástupce velitele jednotky. Vždy jsem chtěl pomáhat druhým a podat pomocnou ruku každému ve chvíli, kdy to potřebuje. Chci pomoci v rozvoji Kbel, ale hlavně, chci jistotu a bezpečí pro naše obyvatele.

Michal Horáček