DEN ZDRAVÍ

Informace ze spolku Kvě 12, 2018

Máme za sebou první ročník Dne zdraví

Kbelská radnice připravila ve spolupráci s Institutem zdravého životního stylu (IZZS), s mediální podporou Českého rozhlasu Regina DAB Praha, s Divadlem Prima den, SDH Kbely (i dalšími) a díky nemalé dotaci Magistrátu hl.m.Prahy – pana radního Ing. Lacka zdravotně i preventivně směřovanou akci pro veřejnost preventivně zasahující do různých zdravotnických oblastí,

V rámci dění v amfiteátru byl připraven velice zajímavý program s odborníky v prevenci civilizačních onemocnění, specialisty na různé dysfunkce, proběhla beseda na téma prevence kouření, pro děti zde byl interaktivní program plný zábavných-leč i poučných vstupů z městečka Zdravíkova  vč. ochutnávek – o tom, jak správně a v jakém množství je zdravé jíst i pít. Velice poučná byla přednáška o osteoporóze a mnoho dalšího.

V parku byly pro návštěvníky  diagnostické stany, kde si každý mohl ověřit a prozkoumat, nemá-li někdo například problém s melanomy  – přijel za námi velmi uznávaný dermatovenerolog  prof.MUDr. Arenberger , děti i dospělí si vyzkoušeli oživovací techniky a mnoho zajímavostí z praxe zdravotníků z Českého červeného kříže a od záchranářů odd. prevence Městské policie HMP. Další stany zaplnili lidé prahnoucí po skutečném stavu svaloviny a tuku v těle, cukru v krvi, tlaku, na základě výsledku pak paní doktorka vydala určitá doporučené přímo úměrně každému. Kbelští hasiči měli vícero vstupů s přednáškou a praktickou ukázkou rizik v rámci hašení rozpáleného oleje vodou. Na akci se zúčastnila i dobrovolnice z centra Lékořice s povídáním a ukázkami o zooterapii, Farní charita zde nabízela své služby a taktéž i Klub seniorů a Svaz tělesně postižených neváhali a prezentovali veškeré své pestré kulturně i sportovně laděné akce v průběhu celého roku.

Velmi teplé počasí na akci vyvrcholilo k večeru silným deštěm, proto jsme o malou chvíli dříve museli toto dění ukončit. Doufáme, že všichni, kdož přišli, nelitovali i přesto, že se občas dozvěděli i nepříliš příjemné preventivní rady od zúčastněných odborníků a budeme se těšit na další takto laděné akce pro „dobrou věc“.

Michel de Montaigne |

Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost

Šárka Egrtová