Informace z radnice 10. 6. 2020

Informace z radnice Čvn 10, 2020

Naše žádosti ohledně dotací z rezervy rozpočtu hlavního města Prahy určené pro městské části, ve které jsme si požádali na dofinancování stavby haly tělocvičny a rekonstrukci hřbitova včetně tolik potřebných nových kolumbárií, bohužel nedopadly příliš optimisticky. Z požadavku na 38 mil. na tělocvičnu na nás zbylo 8 mil a na kolumbárium ve výši 6 mil jsme nedostali nic. Praha rozdělila mezi všech 57 městských částí 500 mil a náš podíl tak činí aritmetický průměr. S ohledem na naši prioritu a daný příslib ze strany radních, jsme v obou případech zahájili samostatná jednání a žádosti, avšak v půlce března do situace vstoupil COVID-19, a tak hl. m. Praha řešila jiné problémy. Situaci však nevzdáváme, podali jsme žádost i na programy ze státního rozpočtu, ty ale budou vypsány až příští rok. Nicméně nám to umožní konsolidovat i možné zdroje z naší strany, takže i když je teď finanční závazek velký, časem jistě vše dořešíme. Rada společně s bezpečnostní komisí se opakovaně zabývala objektem bývalé ubytovny v areálu LOM, kde přespávali cizí návštěvníci a okolí je ve značně zdevastovaném stavu. MČ v únoru provedla deratizaci a se správcem konkurzní podstaty firmy Genel Invest, která nyní tzv. tesko baráky vlastní, dohodla zabezpečení, tak aby nešlo do budovy vniknout.  Otázka hygieny, bezpečnosti a pořádku v této části Kbel je velmi podstatná, neboť bezprostředně sousedí s budoucí halou tělocvičny a následně budovou školy. Na baráky při svých obchůzkách dohlíží kbelští členové Městské policie a pravidelnou kontrolou našeho pracovníka Ondřeje Šťastného se podařilo zamezit opakovaným atakům různých bezdomovců do těchto objektů. Podobnou problematikou se zabývala komise a členové Rady na jednání o problematice černých ubytoven, na kterém byla přítomna i radní hl. m. Prahy pro legislativu paní JUDr. Hana Marvanová. Přítomni byli též zástupci Policie ČR a byly probrány oblasti systému ubytovávání, živnostenského podnikání, stavební náležitosti, legislativa a byly sepsány body, které bychom chtěli, aby paní Marvanová podpořila do legislativního procesu, který by hl. m. Praha zastřešila, tak aby proti nepoctivým, či spekulativním ubytovatelům byla možná jednoduchá a neprůstřelná obrana. Začátkem března vedení MČ neprodleně reagovalo na vznikající pandemii a operativně jsme též realizovali vládní opatření. Velmi rychle byl spuštěn program šití roušek a jejich distribuce, rozdávání desinfekce, nákup ochranných a hygienických potřeb, byli kontaktováni senioři s nabídkou pomoci a upraven režim v domovech seniorů. Také jsme okamžitě po nařízení o uzavření některých provozoven spustili podporu pro podnikatele a odpustili na toto období nájem. Byl stanoven i program pro nájemce našich bytů, kteří by se ocitli ve finanční nouzi, ale také jsme museli náležitě zorganizovat provoz úřadu, tak abychom ochránili, jak zaměstnance, tak příchozí. Úřad tedy běžel dál, avšak za potřebných hygienických podmínek. Obdobně jsme reagovali se základní školou a mateřskými školami. Rada se též nezalekla, a jelikož jsme hodlali v řádném termínu schválit rozpočet, uskutečnilo se řádné plánované jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 ve středu 25. 3. 2020 na zahradě Lidového domu pod širým nebem. Dnes již po uvolnění některých opatření jsou v provozu mateřské školy a škola základní v intencích pravidel dle ministerstva zdravotnictví a školství. Nebylo to jednoduché skloubit a zajistit, ale z obou stran, jak vedení školek tak městské části bylo k tomu přistupováno velmi zodpovědně. Kbely si chceme ochránit i do budoucna, takže jsme přistoupili k předzásobení na možnou podzimní vlnu a doufejme, že historická památka na morovou ránu ve Kbelích v podobě sochy svatého Vojtěcha ve Vrchlabské ulici zůstane v pravdě historickým mementem. Rada opakovaně kontaktovala ředitele Technických služeb hl. m. Prahy ohledně situace nefunkčních semaforů na křižovatce Mladoboleslavská Vrchlabská a Polaneckého, jelikož tam nejde o technickou závadu, ale o administrativní zádrhel ze strany realizátora TSK a dohody s PRE. Pan ředitel přislíbil nápravu, ale to už jsme bohužel slyšeli před časem od tiskové mluvčí a situace se nepohnula. Pan starosta bombarduje TSK každý den telefonáty a byla jim předána i stížnost obyvatel v okolí bydlících. Zároveň domluvil dohled Policie ČR nad křižovatkou a přechodem. Poslední informace o termínu nápravy zní 8. 6. 2020.Zápisy k povinné výuce do základní školy a předškolnímu vzdělání do obou mateřských škol, tentokráte proběhlo bez dětí a takříkajíc bezkontaktně. Na zájmu to ovšem nic nezměnilo, takže v příštím roce budeme mít opět plně obsazeny obě mateřské školy a škola bude mít pět prvních tříd a jednu třídu přípravného ročníku. Matematicky vyjádřeno budou mateřské školy na své plné kapacitě cca 320 předškoláků a naše základní škola se přiřadí ke třem největším školám v Praze se cca 1030 žáky. Ve školkách je počet 6 tříd daných, ve škole dojde možná opět k využití družiny, tak aby mohly být třídy děleny pro odborné či jazykové předměty. Vše se bude dolaďovat během července. Rada v souladu se schváleným záměrem přechodu vytápění a ohřevu teplé vody v našich bytových domech a ostatních objektech z páry na plyn projednala návrh akcionářské smlouvy s dceřinou společností Pražské plynárenské, firmou Prometheus a hodláme ji předložit k projednání na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 a se souhlasem hl. m. Prahy tak, abychom naplnili hlavní záměr této změny, a to je vytápění za rozumnou a hlavně podstatně levnější cenu. Bonusem společného podniku pak bude rekonstrukce podzemních rozvodů, které nyní tak často praskají a také totální renovace kotelen. Na začátku května obdrželi zástupci radnice výslednou zprávu auditorské skupiny magistrátu hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 a její výrok je bez závad. Zpráva se stane součástí komplexní zprávy o výsledku hospodaření MČ za loňský rok spolu se závěrečným účtem, který bude projednáván na červnovém jednání zastupitelstva. Je to již druhým rokem, kdy naše MČ se může pochlubit takto pozitivním auditem.

Ivana Šestáková místostarostka