Informace z radnice 14. 10. 2021

Informace z radnice Říj 14, 2021

Prodleva dokončení rekonstrukce a nástavby zdravotního střediska nás velmi trápí a Rada se opakovaně touto situací zabývá. Během prázdnin se objevila velmi závažná komplikace, a to totální absence základové desky pod celou jednou částí zdravotního střediska, kde byly v přízemí praktičtí lékaři, dětská lékařka a kanceláře našeho úřadu včetně chodeb a zázemí. Dokonce i rozvody topení byly položené jen tak v hlíně!! Firma proto musela vykopat odpovídající vrstvu a připravit vše pro nové základy.
Dále byly změněny dispozice po bývalém kadeřnictví a kosmetice, které již nebudou ve středisku pokračovat.
V přízemí plánujeme další zubní ordinaci, která bude ošetřovat i děti a bude se věnovat i ortodoncii či zubní chirurgii. Také u dispozic kanceláří sociálního odboru došlo k větším změnám oproti původnímu předpokladu. Protože se vše muselo znovu naprojektovat a projednat s dotčenými orgány, došlo k posunu prací. Dalším velkým problémem je ocenění těchto víceprací. S naceněním od zhotovitelské firmy jsme nesouhlasili a nyní probíhá ostré dohadovací řízení, jehož výsledkem bude dokončení kvalitní stavby v rozumném termínu a za odpovídající ceny.
Naopak radostnou zprávou je, že po trvajících odkladech přistoupilo hl. m. Praha ke schválení financování a realizaci rekonstrukce komunikace Jilemnická, a to až po Ctěnický zámek, když dojde k jejímu rozšíření, opatření chodníky a zároveň samostatnou cyklostezkou.
Pokrok nastal i u realizace atletického hřiště u Sportovní haly, neboť hl. m. Praha po dlouhých 5 letech
schválilo změnu územního plánu pro tento záměr. Nyní spolupracujeme s projektantem na řešení druhu povrchů a způsobu zajištění odvodnění a systému hospodaření s vodou pro tento areál.
Rada též bohužel musela reagovat na smutné události, jako bylo ničivé tornádo na Jižní Moravě nebo
tragická nehoda hasičů v Koryčanech, v souhrnu jsme uvolnili 120 tis. Kč.
V Zastupitelstvu MČ Praha 19 nastaly dvě změny, za Mgr. Jana Hazlbauera nastoupil pan Vítězslav Pavel a paní Ing. Janu Bezemkovou nahradil Ing. Pavel Pitra.
Rada se v souladu s předchozím rozhodnutím vrátila k žádostem o dofinancování spolků a organizací,
které byly postiženy Covid opatřeními a jelikož svou činnost obnovily nebo prováděly distanční činnost, schválila potřebné dofinancování. Zároveň s tímto byla projednána finanční spoluúčast na vybudování osvětlení dvou hřišť na Spartaku Kbely ve výši 320 tis. Kč.
Vedení radnice vstoupilo v jednání s majitelem areálu po bývalém PALu a hodláme spolupracovat nejen v oblasti vylepšování nebo modernizace života ve Kbelích, ale též v oblasti sportu, neboť areály Spartaku a „Nových Kbel“ na sebe navazují a nabízejí propojení dopravní, kulturní, sportovní či v oblasti zdravotní atp. Nejvíce jsme pokročili v oblasti sportu, kde chceme podpořit rozvoj areálu Spartaku a umožnit jeho modernizaci. K tomu povede ještě ale dlouhá cesta. Naopak na spadnutí je dokončení vybavení fitness sálů ve Sportovní hale, které má na starosti naše základní škola. Jakmile bude vybavení kompletní a sály připraveny pro cvičení, budete informováni.

Ivana Šestáková
místostarostka