Informace z radnice 14. 11. 2018

Informace z radnice Lis 14, 2018

První ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 ve volebním období 2018 – 2022
Ve středu 14. 11. 2018 se uskutečnilo odložené první ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Zasedání bylo odloženo z důvodu podání žaloby na neplatnost volby zástupcem volební strany KDU-ČSL, TOP09 a nezávislých kandidátů. Městský soud v Praze dne 6. 11. 2018 vydal k podanému návrhu zamítavé stanovisko a pan starosta mohl svolat do týdne toto zasedání. Jeho hlavními body byly, jak z názvu vyplývá, především volby do vedoucích orgánů naší městské části, tj. volba starosty, místostarostů a dalších členů rady. Byly ustaveny také výbory Kontrolní a Finanční spolu s předsedy a členy. A jak volby dopadly ? Starostou byl zvolen pan Pavel Žďárský, místostarosty Ing. Vladimír Olmr a Ivana Šestáková, dalšími členy rady pánové Leoš Biskup a Ing. Radek Petráň. Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen JUDr. Martin Ridzoň a výboru Finančního Ing. Miroslav Šimek. Celé usnesení včetně ostatních bodů jednání Zastupitelstva naleznete na webu městské části.

Složení zastupitelstva pro volební období 2018 -2022 dle výsledků voleb: Pavel Žďárský, Ing. Vladimír Olmr, Ivana Šestáková, Leoš Biskup, Ing. Radek Petráň, Ing. Miroslav Šimek, Ing. Jana Bezemková, Ing. Petr Blažek, Sylvia Bělová, Petr Váňa, Mgr. Aleš Liberda, Mgr. Rastislav Švec, Mgr. Jarmila Stejskalová, JUDr. Martin Ridzoň, Mgr. Jan Hazlbauer.

Ivana Šestáková zástupce starosty