Informace z radnice 14. 3. 2018

Informace z radnice Bře 14, 2018

Již minule jsme Vás informovali o naší pokračující iniciativě zabránění překřížení kbelsko – letňanského lesoparku silnicí. Po našem veřejném protestu na jednání Výboru pro územní rozvoj na hl. m. Praze se uskutečnila další jednání, jejichž výsledkem je závazek letňanské radnice stáhnout podnět č. 66, který poslal silnici podél kbelského katastru přes park směrem do Čakovic. Naopak „naše“ změna č. 2809 bude prozatím respektována v části, kdy ulice Polaneckého pokračuje stávající Toužimskou esovitým vyústěním u tzv. betonárky na Veselskou. Ostatní plánované komunikace směr Čakovice budou řešeny v rámci pořizování Metropolitního plánu a v souladu se zadanými propočty dopravního zatížení a vazeb na budoucí obchvat resp. stavbu č. 520 na území Středočeského kraje. Vedení radnice děkuje všem, co nás v tomto podpořili a i nadále budeme bedlivě sledovat zachování celistvosti parku. V té souvislosti došlo také k posunu ve věci našeho návrhu na rozšíření parku o další plochy a příslušné odbory hl. m. Prahy již na tom pracují. Finišují práce na komplexní dokumentaci ke stavebnímu povolení a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na halu tělocvičny, neboť v březnu bude hl m. Praha rozhodovat o dotacích, na jejíž přidělené výši závisí hladké rozběhnutí stavby, resp. možnost vypsat výběrové řízení na zhotovitele. S ohledem na letošní „osmičková“ výročí se Rada rozhodla o vybudování společného památníku k výročí vzniku Československé republiky, Československých legií a ukončení 1. světové války. Oslovili jsme ak. sochařku Janu Bačovou Kroftovou, vinořskou občanku, jejíž symbolika a dílo nás zaujala. Paní sochařka pracuje již od prosince na prostorové vizualizaci a předložila již několik variant. Na posledním únorovém jednání Rady jsme již konsensuálně vybrali hlavní ideovou podobu, která bude následně dopracována k předání k realizaci. Památník hodláme umístit do parčíku za malé hřiště u rybníka směrem k Vrchlabské ulici. Obnova studně Barborka je prakticky dokončena, čekáme pouze na lepší klimatické podmínky ohledně elektroinstalace a doplnění zábradlí. Předpokládáme slavnostní otevření a zprovoznění v sobotu 24. 3. 2018, kdy pořádáme tradiční Velikonoční jarmark v Centrálním parku. Obdobná situace je u repliky kapličky ve Vrchlabské ulici, kde čekáme na realizaci výmalby dle originálu a pokud povětrnostní podmínky dovolí, můžeme spolu s Barborkou vysvětit ve stejném termínu i tuto stavbu. Rada opakovaně vyhlásila výběrové řízení na prostor prodejny v Katusické ulici s tím, aby charakter budoucí provozu doplňoval či byl blízký k daným prodejnám a službám. Rada souhlasila s poskytnutím příspěvku Poliklinice Prosek, tak jako v loňském roce, neboť jsou zde ošetřeni i naši obyvatelé a MČ Praha 9 provozuje polikliniku nad rámec spádové Bulovky. Úhrada poplatků či jiných plateb včetně nájemného prostřednictvím platebního terminálu, tedy platební kartou již na úřadě běží, a proto můžete bez problémů této služby plně využívat. Velitel letecké základny informoval vedení radnice o chystaném leteckém dni, který hodlají uspořádat v sobotu 9. 6. 2018 u příležitosti 100 let výročí kbelského letiště. S ohledem na význam a rozsah akce, která bude večer spojená s Muzejní nocí, se uskutečnilo společné setkání dotčených organizátorů, dopravních a bezpečnostních složek k zajištění průběhu akce. Letecký den bude pod záštitou Armády ČR a vstup na leteckou přehlídku bude zdarma. Rada obdržela od magistrátu plán kontrol na letošní rok, kdy kromě měsíce května a prázdnin bude každý měsíc na některém s úseků úřadu probíhat kontrola dané problematiky. Rada, tak jako každoročně odsouhlasila připojit se k akci Vlajka pro Tibet a 10. 3. 2018 bude vyvěšena tibetská vlajka. Rada souhlasila s poskytnutím dvou bytů, jako stabilizačního prvku pro učitele naší Základní školy.

Ivana Šestáková zástupce starosty