Informace z radnice 15. 11. 2019

Informace z radnice Lis 15, 2019

Stavba haly tělocvičny zdárně pokračuje. Hrubá stavba je hotova a aktivita se nyní přesune  dovnitř budovy. Stěžejním bodem bude pokládka podlahy, u které jsme strávili nejvíce času projednáváním variant. Zvolený druh povrchu umožní na velmi dobré úrovni provozovat sporty, které ve Kbelích dominují, to jsou basketbal, pozemní hokej, volejbal či malá kopaná. Rada se též zabývala budoucím názvem haly, když pečlivě shromáždila návrhy vzešlé z ankety. Nejvíce jste volili název Sportovní hala, a proto se Rada k této variantě přiklonila s tím, že pokud v průběhu doby vznikne nějaký trefný jednoslovný název, bude pojmenování doplněno jako název sportovní haly

Přehled názvů vzešlých z ankety :

Sporthala Kbely, Aeria, Sportovní hala Kbely, Kbelská tělocvična, Touha aréna, Sportovní hala pana Šlechty, Hangar Arena Kbely, Hangár, Sportovní hala Hangár, Sportovní hala Zdeňka Šedivého, Q-baell, Kbelská vlna, Vlna, Sportovní centrum (hala),  Athleta Praha Kbely, Viktoria Kbely, Kbelská hala Kbelanda, Kbelinda, SITULA, Tělocvična Petra Vabrouška, Sportovní hala Oblouk, Multifunkční sport arena, Sportovní hala Kbelačka, KBS hala, SH Kbely, Sport aréna Kbely Hala Toužimka, Hala Sportovka, SportKbely Hala Kbelka, Multikbel, Multifunkční sportovní hala Kbel, Všesportovní hala Kbely, Sportovní hala Josefa Františka, Vágnerka, Archa, Naše hala, Gbelík x Kbelík, Spektra, Hala Karla Gotta, Kabelka, Kbelská aréna, x Aréna Kbely, Archa, Kambra, Propelerka, Kbelygym, Dom, Goliáš, Titus, Mamut, Triumf, Mulda, Kbelen, Horizont, Panorama, Raftr, Haštalka.

Rada se opakovaně zabývala podobou našich webových stránek, jelikož je tato oblast velmi finančně náročná, hledala optimální řešení. Byla projednána kombinovaná varianta, na které se budou podílet naši informatici a firma YOUR System. Hodláme vám naše stránky co nejdříve po novém roce představit. Rada byla informována velitelem hasičů, že svépomocí jednotka provádí kompletní opravu karoserie a nosný rám hasičské cisterny Tatra. Členové jednotky provádějí práce ve svém volnu, takže pokud často projíždíte Vrchlabskou ulicí, tak můžete pozorovat či navštívit naše hasiče při práci. Rada kvitovala s poděkováním jejich iniciativu. Rada se seznámila se zamýšlenou změnou v MHD, kdy z důvodu zástavby Palmovky dojde ke zrušení této konečné, avšak abychom nepřišli o přímou možnost vazby na metro B, měla by 185 a 302 jezdit přes Vysočany, kde je vazba i na vlak do Kbel. Dalším posílením bude linka 182, kterou se dostanete až na Opatov. Změny by měly být spuštěny v prosinci a uvidíme, co nám daná změna přinese a budeme ji následně vyhodnocovat. Největší optimalizace v četnosti a rozsahu spojů pak nastane, až bude realizováno obratiště u hřbitova. Hl. m. Praha jako investor již vybral dodavatele a bude záležet na rychlosti města, jak bude probíhat realizace. A ještě jedna informace ohledně budoucích záměrů v dopravě. Budoucím areálem  nové výstavby při Polaneckého a dále bývalým PALem do ulice Železnobrodská by měl projíždět mikrobus na elektropohon a propojit tak napříč Kbely a dopravit nás k metru Letňany a na druhé straně k vlakové zastávce. Ale aby toho nebylo málo, tak ROPID uvažuje o možnosti změny příměstských linek končících v Brandýse n L. – Staré Boleslavi nebo do Kostelce n L. na trolejbusy. Rada tento záměr podporuje, neboť to přinese méně hluku a spalin. V této souvislosti byla také opakovaně diskutována možnost zamezení vjezdu vozidel nad 12 t po celé délce Mladoboleslavské. Stále se této myšlenky nevzdáváme, i když víme, že to je běh na dlouhou trať.

Ivana Šestáková místostarostka