Informace z radnice 15. 9. 2016

Informace z radnice Zář 15, 2016

Na základě opakovaných jednání s Dopravním podnikem resp. Ropidem, byly přizpůsobeny navrhované požadavky na úpravu MHD od října letošního roku. Největší změnou bude posílení linky 201 a úprava 202, tak aby vše nekončilo na metru v Letňanech nebo na konečné v Bakovské ulici. Tak jak jsme vás již v minulém čísle informovali, tak na základě našich urgencí hl. m. Praha, odbor technické vybavenosti konečně spustil realizaci parkoviště v Jilemnické ulici – bývalá tzv. Novákova zahrada. Po dokončení na přelomu října a listopadu bude k dispozici cca 20 parkovacích stání. Další rozšíření parkovacích míst bylo uskutečněno v Semilské ulici před přejezdem, kde díky novému uspořádání a dobudování došlo k rozšíření kapacity stávajícího parkoviště. Tuto stavbu realizovala z rozpočtu městská část. Městská část reklamovala povrch části Mladoboleslavské ulice, kde probíhala přeložka plynu. Firma přislíbila nápravu v rámci druhé etapy stavby, tedy do začátku září. Budeme sledovat. Městská část uspěla na MV s registrací projektu na rozšíření kamerového systému v oblasti ochrany a bezpečnosti veřejných ploch a předpokládáme další osazování kamer ve vytipovaných lokalitách. Nyní probíhá poptávkové řízení. Byla provedena rekonstrukce stoupajících rozvodů plynu v bytovém domě na Novákově náměstí č.p. 691-693.Rada souhlasila s posílením příspěvku pro naši Základní školu na konání školní expedice, které se zúčastnilo 86 žáků. Podrobnosti uvádíme uvnitř listu. Rada se zabývala revizí otopné soustavy v Lidovém domě, kdy zadala zpracování nabídek na řešení vybalancování ekonomického provozu vytápění sálu s přilehlými prostorami spolu s renovací stávajícího výměníku. Po obdržení zpracovaných návrhů jsme však museli realizaci pro nákladnost odložit. Rybník a odkrytá studna jsou sledovány a odbor životního prostředí shromažďuje varianty řešení, a to jak z vizuálního hlediska, tak funkčnosti pro posílení zdroje vody pro rybník. Během prázdnin byla provedena rekonstrukce společných elektrorozvodů v budově zdravotního střediska v hodnotě 1.245 tis. Kč. Rada odsouhlasila systém rozdělení rozúčtování tepla pro své odběratele v bytových domech na základní a spotřební složku ve stávajícím poměru 40% a 60%, avšak dle novely vyhlášky došlo ke změně při vyúčtování extrémních typů spotřeby, tedy velmi nízké či nadměrného plýtvání. Odběratelé byli informováni dopisem. V souladu s plánovanou demolicí staré budovy hasičské zbrojnice, byly vypovězeny nájemní smlouvy na nebytové prostory. Na základě zpracovaného povodňového plánu, který je součástí celopražského systému povodňových opatření, vznikla 14 členná povodňová komise na účasti zástupců Vinoře a Satalic. V souvislosti se záměrem a požadavkem Městské části ve věci vybudování nové tělocvičny a venkovního hřiště Rada odsouhlasila zadání projektu přeložky plynu podél podniku LOM, parkovištěm a novou budovou ZŠ. Ohledně realizace nového lépe přístupného bezbariérového vstupu na kbelskou poštu jsme obdrželi podepsanou trojdohodu a bylo zahájeno stavební řízení. Rada odsouhlasila navýšení počtu žáků v některých třídách jak mateřských, tak základní školy, aby mohla být kapacita maximálně dle momentální potřeby využita.

Ivana Šestáková zástupce starosty