Informace z radnice 16. 11. 2016

Informace z radnice Lis 16, 2016

V souvislosti s úpravou tras autobusových linek jsme zintenzivnili spolupráci s ROPIDem ohledně zařazení vybudování obratiště u hřbitova pro linku 185, která by se opět pro Kbely stala stěžejním rychlým spojením k metru s tím, že by se rozšířil počet spojů včetně víkendů. Jedinou komplikací je zadání hl. m. Prahy, aby nedošlo ke zdražení dopravy v rámci Dopravního podniku. Na řešení se pracuje včetně návaznosti na plánovanou druhou vlakovou zastávku u přejezdu Jilemnická. Do budoucna by mělo dojít i rozšíření vlakových spojů v rámci pražské integrované dopravy. Městská část obdržela návrh dotačních vztahů na příští rok. Jedná se o vyčíslení dotací, které obdržíme z rozpočtu hl. m. Prahy jako podíl ze společných daňových příjmů Prahy a který se např. odvíjí od počtu obyvatel, vybraných daní od OSVČ na území MČ nebo počtu žáků ve školách či objemu opečovávané zeleně. Nejvyšší podíl tvoří výběr daní a počet obyvatel. U naší MČ výběr daní neustále klesá a tím i náš příjem, neboť jsme dobré místo pro bydlení, avšak se snižujícím se podílem podnikatelů živnostníků.  V minulém roce však došlo ke sjednocení kritérií dotačních vztahů pro městské části, které jsou správními obvody a mají číslo s kritérii pro tzv. malé městské části, které mají název dle svého katastru, nu a v tomto případě jsme si dotačně nepohoršili. Klub seniorů oslavil půlstoletí svého trvání a vedení radnice nejen poděkovalo za jejich aktivní činnost, ale také se MČ podílela na slavnostním završení jejich výročí v Lidovém domě. Rada zadala rozšíření zadání na rekonstrukci vnitrobloku Toužimská, Lužanská, Novákovo náměstí s tím, že požadujeme i navýšení finančních prostředků na tento projekt, který bude vycházet ze zpracované studie. Rada vybrala zhotovitele na vybudování vedlejšího bezbariérového vchodu na poštu, jejíž realizace se pro nečinnost tohoto státního podniku táhne již několik let. Doufejme, že do konce roku bude tato kauza úspěšně završena. Úspěšně proběhlo druhé kolo soutěže o byty v Hůlkově ulici, kde v jednom případě zvítězila mimopražská uchazečka a v druhém kbelská zájemkyně. V souladu s pověřením Rady paní místostarostka spolu panem tajemníkem úspěšně završili 3 denní návštěvu Arménie a podepsali spolupráci s městem Dilijan. Podrobnosti přinášíme uvnitř listu. Tak jak došlo k 1. červenci k formálnímu rozdělení mateřských školek, tak postupně se převádí a rozděluje i fyzicky a to jak movitý majetek, který je deponován na obou budovách, tak finanční zdroje a účty. Rada rozhodla o zadání změny dodavatele elektrické energie na budovách radnice, Lidového domu a dislokovaného pracoviště v Železnobrodské (Albrechtické). Mělo by se jednat o společnost AMPER Business a úspora je vyčíslena na více jak 70 tis. Kč. Vedení radnice se seznámilo se studií obnovy studny nad rybníkem, projednala s projektantem připomínky a v nejbližším možném termínu hodlá zadat realizaci. Nad rybníkem tak vznikne nová dominanta, která bude i příjemným bodem pro posezení. Myslím, že se máme na co těšit. Pan starosta opakovaně jednal s paní radní Ropkovou a finanční ředitelkou Javornickou z HMP ohledně dotace na výstavbu tělocvičny. Stavba má již své číslo a je zařazena v návrhu rozpočtu na příští rok, konečná výše dotace je v jednání. Zároveň jsme potvrdili naše požadavky na sportovní stavby, které bychom chtěli realizovat v příštím a dalším roce, do kterého spadá jak tělocvična, tak venkovní sportoviště a vedení radnice hodlá ještě tyto plochy rozšířit o zázemí na pozemcích LOMu, který jsme již oslovili.

Ivana Šestáková zástupce starosty