Informace z radnice 20. 12. 2019

Informace z radnice Pro 20, 2019

Začátkem listopadu byl dokončen úsek cyklostezky mezi Knaufem a ulicí Košařova. Stejně tak byla zprovozněna stezka na jižním okraji letiště směrem na Satalice a Kyje. Zahájen byl úsek ze Kbel do Čakovic. Blýsklo se i na lepší časy ohledně obratiště u hřbitova. Hl. m. Praha již vybrala dodavatele a do konce roku bude podepsána smlouva, takže počátkem příštího roku budou práce zahájeny. Rada schválila zadání pro výběr zhotovitele na parkoviště ve Veselské ulici a při ulici Semilská, kde dojde k rozšíření parkovacích stání. Rada schválila možnost uzavření mateřských škol v pondělí 23. 12. 2019, kdy mají již prázdniny školní děti. Rada též souhlasila s uzavřením úřadu v termínu pátek 27. 12. 2019. V ostatní všední dny bude úřad v provozu. Opakovaně jsme s hl. m. Prahou řešili osvětlení autobusové zastávky Hůlkova-Důstojnické domy, směr Praha, kdy nám byla přislíbena renovace v roce 2020. Rádi bychom do té doby instalovali náhradní sloup, neboť přislíbené řešení bude uskutečněno v rámci celkové renovace světel po Praze, takže nemáme jistotu, kdy dojde řada na Kbely. Oddělení dopravy a vedoucí odboru životního prostředí si náhradní řešení vzali na starosti. Na druhé straně Mladoboleslavské bude v nejbližších dnech dle počasí realizováno posunutí, resp. nová zastávka Důstojnické domy, tak aby nemuseli cestující vybíhat a dobíhat k zastavivšímu autobusu. Finišuje se také na víceúčelovém hřišti „Chotětovská“ a přilehlém asfaltovém hřišti, jehož povrch byl opraven a na jaře za příznivých povětrnostních podmínek dojde i na vyčištění a nové lajnování. Rada rozhodla o zpracování pasportizace všech zastávek MHD jako podklad pro jednání s hl. m. Prahou za účelem jejich nutné renovace. Rada schválila zadání k výběru zpracovatele projektové dokumentace pro budoucí atletické sportoviště na pozemku za základní školou. Rada souhlasila s nabídkou firmy Dobrá energie a tím zastropovala ceny elektrické energie na dva roky. U zdravotního střediska budou zahájeny práce na rekonstrukci kanalizačního řadu. Zborcení přípojky kanalizace bránilo možnému spuštění nástavby zdravotního střediska, a to zejména ze strany PVK, které nedalo souhlas s napojením a tím se stavbou. Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele revitalizace části školní zahrady nazvané „Lesní biotop s pramenem“ dle návrhu kbelačky MgA. Anny Kozové. Rada se zabývala možností postupného odpojování horkovzdušného vytápění v domech v majetku městské části. Neustálé výpadky vytápění a havárie každým rokem gradují a celá tepelná soustava není v dobrém technickém stavu. Proto uvažujeme o přechodu na plynové vytápění a s tím spojenou celkovou renovaci kotelen, resp. výměníkových stanic. Jednáme s Pražskou plynárenskou a její společností Prometheus, které jsou 100% vlastněné hl. m. Prahou o podmínkách vzájemně výhodné spolupráce v podobě společného podniku, tak abychom měli vliv na stanovení ceny pro občany. Plynárenská přislíbila zlevnění min. o stokorun/1GJ, což je velmi podstatné a pro obyvatele našich bytů jistě příjemné. Touto tematikou se zabývalo i Zastupitelstvo dne 11. 12. 2019 a vyslovilo se záměrem souhlas. Jakmile budou k dispozici konkrétní parametry či návrh smlouvy opět jej projedná Zastupitelstvo naší MČ.

Ivana Šestáková místostarostka