Informace z radnice 21. 11. 2018

Informace z radnice Lis 21, 2018

Během měsíce září byl instalován nový památník k výročí vzniku republiky, československých legií a obětem první světové války a upraveno jeho okolí včetně nové studny s rumpálem při ulici Vrchlabská. Při této příležitosti zejména komise kultury připravila organizaci oslav dne 100. výročí vniku Československé republiky a Rada schválila předběžný rozpočet na akci spolu s ohňostrojem a večerní staročeskou zábavou v Lidovém domě. Termín byl zvolen již na sobotu 27. 10. 2018, což se nakonec ukázalo vzhledem k počasí jako velmi šťastné rozhodnutí. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby tělocvičny. Nejlevnější nabídku podala firma Geosan a.s. za 150 mil. Kč, když druhá byla o 10 mil. dražší. Cena Radu sice nepotěšila, ale nezávislý kontrolní rozpočet hodnotu díla potvrdil. Nyní připravujeme podmínky smlouvy a předání staveniště, tak abychom zahájili stavbu co nejdříve. Na schůzce s Pražskou teplárenskou vedení radnice domluvilo postup plánu generálních oprav horkovodu na našem území. V letošním roce bude postupovat rekonstrukce v ulici Hůlkova a v příštím roce pak v ulici Semilské, která bude zejména z hlediska řešení dopravy náročnější a bude koordinována s vybudováním parkovacích stání v této ulici. Bonusem těchto oprav bude nejen dalších 9 míst na parkování, ale také komplexní rekonstrukce této komunikace. Při ulici Chotětovská a Lužanská – podél dráhy je dokončován fitpark pro veřejnost, je to další prostor pro sportovní vyžití a kondici Kbeláků. Ateliér Slavíček pracuje na projektové dokumentaci k nástavbě zdravotního střediska, a to dle vyjádření hygieny, pojišťovnami a v neposlední řadě především s lékaři. Museli jsme ustoupit od možnosti samostatného zákrokového sálu a místo RTG bude sonografie. Nejvíce prostoru získala oblíbená a obsazená rehabilitace, v souladu s hygienickými předpisy a s potřebou zázemí pro lékaře, dojde ke sjednocení všech třech praktických lékařů na jedno patro a přibudou tzv. putovní ordinace, jako je např. neurolog, psycholog, kožní atp., kteří mohou k nám docházet na část týdne a o které chceme pro vás rozšířit služby. Ostatní lékaři, jako gynekologie, ORL a zubař také zůstávají, pouze dojde k jejich přeskupení tak, aby všichni lékaři měli odpovídající podmínky. U ordinace dětské lékařky nedojde u vnitřního uspořádání ke změnám. Do konce roku budeme zahajovat stavbu rekonstrukcí stávajících sociálních zařízení a v příštím roce pak dojde na nástavbu a přeskupení ordinací. Samozřejmě, že dojde i na výměnu výtahu s ohledem na nárůst budovy o jedno patro. Rada rozhodla o vyřazení hasičského vozu LIAZ, který již neobdržel STK a pro naše úkoly v rámci IZS byl neopravitelný. S vděčností jej převzali jako dar zástupci obce Hrejkovice, pro jejichž účely je dostačující. Obě mateřské školy si na začátku září požádaly o výjimku a bylo jim povoleno maximální možné obsazení tříd. Rada vyslovila souhlas s vyhláškou, která omezuje konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách, či ji povoluje při pořádaných akcích městskou částí. Rada schválila připojení a realizaci dalšího kamerového bodu v ulici Bakovská. Pan starosta ve spolupráci s tajemníkem na základě podnětů občanů a preventivní skupiny SENIOR nařídili pravidelný monitoring a dohled na veřejný pořádek v nedokončené stavbě ubytovny v ulici Hornopočernická. Městská policie včetně našeho streetwalkera několikrát během dne adresu navštěvují a podávají zprávy. Dalším podnětem, kterým se skupina zabývala, byla situace po požáru v Jilemnické ulic, kdy jsme byli hasiči upozorněni, že staré hliníkové rozvody nebo zanedbání údržby elektroinstalace může vést k tragédiím. V souladu s předchozími jednáními s ředitelem Mgr. Přibilem Rada odsouhlasila vznik základní umělecké školy při naší základní škole a pověřila p. ředitele sestavením přípravného výboru a podniknutím potřebných kroků ke vzniku tohoto subjektu. Na základě podnětů občanů a ve spolupráci s policií podala MČ prostřednictvím bezpečnostního ředitele podnět prošetření vandalství v podobě sprejerství a na návrh pana starosty vypsala Rada odměnu 50 tis. Kč za informace vedoucí k dopadení vandalů. Rada se kladně vyjádřila k připomínkám a posouzení stavby tzv. Mladoboleslavská x Budovatelská na životní prostředí, tj. pokračování obchvatu z ulice Polaneckého podél letiště, tedy odklonění přetížené dopravy z ulice Hornopočernická. Připomínky občanů z této lokality byly zapracovány do dokumentace. Stanovisko bylo postoupeno na magistrát k realizaci. Rada se taktéž zabývala situací dopravního řešení v budoucí zástavbě při ulici Zamašská a v souladu s podněty tamních obyvatel a rozhodla do projektu zapracovat zřízení obytné zóny na komunikaci Zamašská v úseku Semilská-Kosmonoská a rozšíření dané vjezdové a výjezdové komunikace na 5,5 m. Rada se zabývala situací rodiny a obyvatel domu Jilemnická, kde došlo k požáru, při kterém šlo o životy a zároveň k velkým materiálním škodám. Kromě adresné pomoci, také rozhodla o konání veřejné sbírky, kterou během týdne magistrát odsouhlasil a je potěšující, že konto, které bylo pro tento účel vyčleněno, se úspěšně plní. Vedení radnice je v kontaktu s postiženými a vítá i další nápady pro zlepšení situace. Rada poděkovala všem členům poradních orgánů, jako jsou komise, poradní skupiny, ale i výbory za vykonanou práci v uplynulém volebním období.

Ivana Šestáková místostarostka