Informace z radnice 21. 12. 2021

Informace z radnice Pro 21, 2021

U bedlivě sledované, avšak docela začarované rekonstrukce a nástavby zdravotního střediska došlo k určitému posunu, a to jak z dobrého hlediska, tak opět na nás vyskočil kostlivec z minulosti. Pokrok nastal v dohodě o vícepracích, kde jsme se dohodli na konečné částce, která odpovídá našemu kontrolnímu rozpočtu. Hodnota přestavby včetně navýšení o kompletní úpravu dětské ordinace a kanceláří sociálního
odboru, kompletní rekonstrukce základové desky, úprava střechy a dodatečných úprav ordinací činí 52,5 mil. Kč a městská část má tuto investici krytu rozpočtem. Špatná zpráva bylo zjištění, že kanalizace nebyla zhroucena jen u venkovního řadu, ale při obnově základové desky se zjistilo zborcení u vnitřního vedení kanalizace. Co však bylo dalším hřebíčkem, byla absence zákresu vedení rour, které jdou od nikud do někam a složitým testováním se zjišťovalo, kde je jaké napojení. Nakonec jsme dospěli k závěru, že
raději provedeme vedení nové, které bude napojeno do v loňském roce zrekonstruované šachty a řadu. Doufejme, že toto byl už poslední kostlivec z minulosti a do února, jak byl termín nově posunut, bude stavba hotova a pak proběhnou jen dokončovací práce, zařizování, stěhování a na jaře do provozu.
Rada souhlasila s nabídkou MDDr. K. Branče a rozšířila nabídku zubních lékařů v budoucích prostorách
zdravotního střediska. Pan doktor bude mít ordinaci v přízemí, kde byla provozovna kadeřnictví a služby bude nabízet i pro dětské pacienty s vazbou na ortodoncii či zubní chirurgii. V jednání jsou i další profese, např. kardiolog, neurolog či psychiatrie.

Rada vybrala dodavatele opravy stezky podél trati v úseku od Herlíkovické po Hornopočernickou. Proběhne oprava pěšiny asfaltovým recyklátem vyjma přírodně cenného úseku u zahrádek při Sojovické ulici. Současně bylo zadáno zpracování projektu na stezku podél trati, kde však bude muset ještě dojít k majetkovým vypořádáním se správou železnic a součástí projektu bude řešení nástupiště a železniční zastávky.
Dále vznikne pokračování stezky pro cyklisty a pěší Via Sancta v areálu bývalého PAL. Postupně rozšiřujeme výměnu zastávek MHD za nové spolu s tematickými polepy, a to z našich vlastních zdrojů nikoli z rozpočtu hl. m. Prahy resp. Dopravního podniku nebo TSK.
Rada odsouhlasila harmonogram konkurzních řízení na pozice ředitelů mateřských škol a základní školy
ve Kbelích. Samotné konkurzní pohovory se budou konat v případě MŠ Albrechtická 2. 2. 2022, MŠ Letců 9. 3. 2022 a ZŠ 20. 4. 2022. Doufejme, že pandemie covidu nám již jednání komise nezhatí a bude usnášeníschopná.
V této souvislosti bylo vedením radnice rozhodnuto o provedení auditu ve školských příspěvkových
organizacích, tak aby výsledky byly známy do zahájení jednotlivých konkurzů.
Bylo zřízeno dalších 14 parkovacích míst v lokalitě ulic Veselá a Žacléřská.
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s prodejem 4 bytových jednotek v domě Hůlkova 302 tzv. obálkovou metodou – tedy kdo dá více. Předpokládáme, že jednání o nabídkách bude minimálně dvoukolové a budou probíhat cca od ledna. Podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce. Městská část bude v prvním čtvrtletí hospodařit dle schváleného rozpočtového provizoria, neboť nejsou schváleny rozpočty státní i hl. m. Prahy

Ivana Šestáková
místostarostka