Informace z radnice 24. 2. 2021

Informace z radnice Úno 24, 2021

Pandemie COVID-19 bohužel stále trvá, dokonce se blíží roční výročí výskytu tohoto jevu v naší republice. Radnice stále dodržuje nařízené vládní opatření, které se týkají hygienických pravidel a apelujeme na občany, aby upřednostnili elektronickou komunikaci. Je s tím spojen i omezený vstup do budovy a stěžejním bodem je recepce, která zprostředkovává následnou návštěvu na odboru nebo vyřízení záležitosti ve vstupní hale. Klienti jsou trpěliví a na opatření si zvykli. Všichni se v maximální míře snaží dodržovat hygienická pravidla a přispět tím k omezení, nejlépe pak k ukončení pandemie. Proto stále rozdáváme desinfekci, policistům a seniorům roušky. Nákaza se bohužel nevyhnula ani mateřským školám, ani základní škole, což již při tak vypjatých možnostech rodin s malými dětmi je velmi těžké a všem rodičům patří velký dík za jejich přístup a pochopení. Moc si přejeme, aby již tato mizérie skončila, abychom se všichni mohli věnovat plnohodnotnému životu.
S tím souvisí také očkování, proto radnice ustanovila skupinu pro vakcinaci, která sleduje možnosti, nařízení a informace ohledně očkování. Byl zřízen telefonní kontakt, na kterém pracovnice poradí jako postupovat a co činit ohledně registrace na očkování. Radnice je připravena pomoci seniorům s mobilními týmy či dovozem do očkovacího centra, jsme však limitování skutečností, že vakcín je zatím nedostatek a očkování lze uskutečnit jedině přes státem spuštěný elektronický systém rezervace. Naši praktičtí lékaři jsou připraveni vakcinaci provádět, ale z uvedených důvodů dosud nemají možnost toto uskutečnit. Jednáme též s Prahou 9, která zřídila očkovací centrum na Poliklinice Prosek, avšak též zápasí s absencí vakcín. Situaci sledujeme, a jakmile budeme mít možnost pro Kbeláky vakcinaci spustit, budete informováni.

Dlouho očekávaná a havárií kanalizace poznamenaná rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska byla v závěru loňského roku zahájena. S tím souvisela akce přestěhování vybraných lékařů a profesí do náhradních prostor v přízemí nové sportovní haly. Nebylo to jednoduché, jak dostát hygienickým požadavkům, lékařským zvyklostem a provozu, ale ordinace ORL, gynekologie a rehabilitace fungují. Praktici zatím zůstávají na svém místě a dětská lékařka se bude stěhovat do haly v nejbližší době, jediný zubař ordinuje mimo Kbely v Líbeznicích. Nevylučujeme, že nakonec bude ordinovat i praktický lékař společně s ostatními v náhradních prostorách. Toto omezení bude mít tři fáze. První potrvá cca do května, kdy bude zrekonstruováno první patro střediska, kam chceme, aby se přestěhovali praktici. Ve druhé vlně, zhruba ve stejnou dobu se do nové nástavby navrátí rehabilitace, zubař a gynekologie. Dále proběhne rekonstrukce přízemí včetně ordinace pediatra a prostor sociálního odboru. Vše chceme koordinovat tak, aby Kbeláci měli k dispozici své lékaře, buď v náhradních prostorách nebo, pokud to bude možné, již v novém. Koncem srpna je plánovaný konec rekonstrukce a návrat k plnému provozu střediska. Pokud si nejste jisti časem či místem provozu ordinací, sledujte naše webové stránky.

Závěr roku také znamenal ukončení akce položení optického kabelu po celém území Kbel. Teď již jen záleží na konečných uživatelích, zda od firmy T-mobile, která síť provozuje, zvolí službu připojení své domácnosti k vysokorychlostnímu internetu, popř. televizního vysílání.
V rekordním čase byla provedena stavba parkovacích míst na Semilské ulici před přejezdem. Počet parkovacích míst se tak v této lokalitě zvýšil o dalších 9.
Na hřbitově, dle povětrnostní situace, pokračuje výstavba kolumbária, která na čas vyřeší nedostatek pietních úložných míst pro urny. Radnice má stále v plánu kbelský hřbitov rekonstruovat jako celek, avšak nyní půjdou finance zejména do rekonstrukce zdravotního střediska a sanace výpadku příjmů ze sportovní haly kvůli nařízenému uzavření z důvodu koronaviru.
Společná firma Teplo pro Kbely, o jejímž vzniku a náplni jsme vás minule informovali, aktivně rozběhla svou činnost. Postupuje dle plánu renovace kotelen a zároveň oslovuje SVJ či družstva a majitele objektů s nabídkou na připojení se k rekonstrukci vytápění. Objekty, které již byly na nový způsob napojeny, již obdržely nové rozpisy záloh a mohou porovnávat.
Rada rozhodla o dalším odpuštění resp. navrácení poloviny nájemného podnikatelům a živnostníkům z prostor v majetku MČ, které musely být kvůli COVID-19 uzavřeny. Provozovatelé nemuseli žádat, radnice provedla odpuštění en bloc bez této nutnosti.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno hospodaření městské části v prvním čtvrtletí 2021 dle pravidel rozpočtového provizoria. Nyní je připravován řádný rozpočet, který by měl být předložen na jednání zastupitelstva v březnu.

Ivana Šestáková
místostarostka