Informace z radnice 25. 3. 2022

Informace z radnice Bře 25, 2022

Rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska pokračuje ovšem s problémy, které snad jsou již pro tuto stavbu symbolickým znakem. O skrytých závadách na konstrukci a nekvalitním provedení základů včetně popraskané kanalizace jsme vás již minule informovali a ty mají vliv na termín i cenu stavby. Přesto vše pravidelně sledujeme a popoháníme firmu, jak se dá. Nyní probíhá zkušební provoz kotelny, je vybudováno nové kanalizační napojení pod celým objektem a probíhají práce na lití podlah, je dohotovena většina příček a rozvodů sítí včetně elektronických. Termín stěhování lékařů během května již
dostává reálné obrysy. Magistrát hl. m. Prahy po dlouhé době reflektoval na naši žádost na pojmenování prostranství – budoucího plánovaného náměstí Františka Strašila na pomezí ulic Toužimská a Bakovská naproti Lidovému domu. Jsme rádi, že se podařilo hl. m. Prahu přesvědčit o našem přání a vzdát
tak holt kbelskému hrdinovi Františku Strašilovi, který byl agentem britské zpravodajské služby za druhé světové války a nacisté jej zatkli a umučili ještě před vykonáním trestu smrti v berlínském žaláři v roce 1943. Domek, ve kterém bydleli, jenž stával právě naproti Lidovému domu, zničilo v závěru války bombardování a jako by to vše nestačilo – prozrazení udavačem, kolegou z práce a umučení, tak
rodina po válce a za komunismu žila na pokraji bídy, neboť nálepka zpravodaje „cizí kapitalistické mocnosti“ nešla tehdejšímu režimu pod fousy a paní Strašilová sehnala jen podřadnou práci. Potomci Františka Strašila žijí ve Kbelích a jsme rádi, že se alespoň tímto způsobem dočkali určité satisfakce.
Městská část nadále přísně dodržovala hygienická pravidla v rámci covidové pandemie a všichni zaměstnanci včetně těch, co proděli covid, se testovali tak, aby došlo k včasnému odhalení a zamezení šíření nemoci. Radnice tak nezaznamenala žádné velké napadení a nemusela přistoupit k většímu omezení provozu.
Rada odsouhlasila pokračování projektu rekonstrukce resp. replik kapliček cesty Via Sancta včetně zapojení do odpočinkových míst včetně cyklostezek, jako součást této svaté cesty.
Společnost SKANSKA staví dle harmonogramu další mateřskou školku při Polaneckého ulici. V září by
měla městská část převzít dokončenou stavbu a začít ji vybavovat a připravit provoz od dalšího školního roku. Nynějším úkolem je provést výběrové řízení na vybavení a následně zajistit personální
obsazení. Rada tradičně, tak jako v předchozích letech, se připojila k akci vlajka pro Tibet a 10. 3. 2022 opět zavlála tato vlajka pro vyjádření naší podpory.
Vzápětí Rada rozhodla o vyvěšení vlajky Ukrajiny a začala pracovat nejen na symbolické podpoře, ale také té fyzické v podobě připojení se k materiální sbírce, kterou velmi rychle zorganizovalo KRC CoByDup, tak pak především na možnost ubytování Ukrajinců utíkajících před ruskou válečnou agresí. V Lidovém domě
se shromažďovala materiální sbírka, která byla opakovaně předávána Červenému kříži či potravinové bance k distribuci na potřebná místa.
Mezitím Rada rozhodla o vyčlenění 9 malometrážních bytů v bývalém domu seniorů v Borovnické ulici a opravila tyto malé jednopokojové bytečky, tak aby zde mohly být umístěny zejména matky s dětmi. Do oprav se zapojili i někteří ukrajinští občané a 7 místností již obsadilo 25 uprchlíků. Dva byty jsme dali k dispozici Hlavnímu městu Praze, odboru krizového řízení, neboť Praha nyní čelí nebývalému náporu uprchlíků. Také jsme byli panem primátorem vyzváni, abychom připravili nouzové ubytování např. v tělocvičně, a k tomuto účelu jsme vyčlenili tzv. gymnastický sál v budově naší základní školy a hodláme
zde nouzově ubytovat na nezbytně nutnou dobu cca 25 osob včetně dětí. Bude to pochopitelně vyžadovat nejen určité úpravy a vybavení, ale také úpravu a přizpůsobení režimu soužití a péče.
Předposlední den v březnu bude Zastupitelstvo MČ Praha 19 projednávat návrh řádného rozpočtu na tento rok, který je navržen v běžných výdajích na obdobné úrovni loňska a minulých let v objemu 104 mil, když nejvyšší položkou je školství ve výši 24 mil a chod úřadu na úrovni 45 mil a v investiční oblasti je zde v objemu necelých 25 mil nejvyšší položkou dokončení přestavby zdravotního střediska. Nezapomnělo se ani na neziskové organizace – sportovní, sociální či kulturní a bylo pro ně vyčleněno 1,2 mil k rozdělení.

Ivana Šestáková
místostarostka