Informace z radnice 26. 4. 2018

Informace z radnice Dub 26, 2018

Na březnovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se konalo poslední týden v březnu byla rozdělena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená jako rezerva na investiční výdaje pro městské části. Naše městská část obdržela na naši opakovanou žádost 20.000 tis. Kč na stavbu tělocvičny. I když stále hodnota doposud obdržených dotací na toto dílo nedosahuje plného rozpočtu stavby, jsme schopni z dalších zdrojů hrubou stavbu haly tělocvičny postavit. Urychlili jsme tedy přípravy na zadání výběrového řízení a pověřili tím ověřenou profesionální firmu ZAVOS. Převzali jsme dokumentaci k památníku ke vzniku republiky, legií a ukončení první světové války, o kterém jsme vás již minule informovali. Nyní se zaměříme na výběr vhodného materiálu a zhotovitele. Rada projednává výstavbu další repliky kapličky, a to u kbelského nádraží. Hodláme ji umístit nejblíže místu, kde stála. To však vyžaduje souhlas Českých drah, avšak náš stavební úřad je v této věci velmi zdatný a se státním podnikem již v této věci jedná. V souvislosti s kapličkami na území Kbel, Prahy 9 a Vinoře jsme podpořili záměr vzniku cyklotrasy, která bude v podstatné části úseku tehdejší trasy Via Sancta tuto poutní cestu kopírovat a u kapliček vzniknou zastavení a odpočinková místa spolu s naučnými texty. V místech, kde se trasou nelze s kolem či pěšky přiblížit nebo kaplička zmizela, vzniknou nová zastavení popřípadě nová spodobnění kapliček. Rada s tímto projektem vyslovila souhlas a podala podnět k jeho dopracování. Na základě doporučení z bezpečnostní komise Rada odsouhlasila aktualizaci dokumentu Bezpečnostní koncepce MČ Praha 19.Rada se také zabývala situací ohledně zastaralého systému místního rozhlasu, respektive reproduktorů rozmístěných na sloupech veřejného osvětlení, které už nedopovídají parametrům bezpečného vysílání a jeho obnova se jeví jako nehospodárnou. Ve spolupráci s tajemníkem úřadu a bezpečnostním ředitelem bude navrženo alternativní řešení. Rada v této věci opakovaně podpořila prioritní systém SMS kanálu a jeho výhod pro všechny kbelské občany. Dovolujeme si proto opakovaně doporučit zřízení této služby do vašeho mobilního telefonu. MČ obdržela podklady k návrhu nového Metropolitního plánu, kterým se nyní zabývají komise Rady a předávají svá stanoviska. Bohužel ani tento návrh není posledním a v květnu či červnu bude k dispozici další varianta k vyjádření za městskou část, tedy k projednání na Zastupitelstvu MČ Praha 19. Předpoklad je červen či září t. r.. Rada schválila navýšení kapacity MŠ Letců o 6 dětí. Rada projednala nabídkové řízení ohledně zajištění optické sítě pro možnost připojení všech kbelských obyvatel. Jediný operátor T-Mobil předložil nabídku dle našich podmínek a je schopen dané dílo dokončit v příštím roce. Předchozí zájemce UPC toto nebyl schopen zajistit. Po zpracování přesných podmínek a harmonogramu vás budeme podrobně informovat o této akci, neboť se dotkne nabídky maximálního zlepšení internetových a datových služeb pro každého obyvatele Kbel. Rada schválila další rozšíření venkovního fitparku a jeho podoby. Umístěn bude na začátek zeleného pasu ulice Chotětovská. Rada se připojila k memorandu žádající posílení četnosti dojezdu vlaků metra do konečné v Letňanech, tedy ne jako doposud, kdy vlaky končily ve stanici Ládví a museli jsme čekat na následující spojení do Letňan. Samostatně jsme také organizaci Ropid zopakovali náš požadavek na posílení zejména víkendových spojů linky 185.Na základě špatného technického stavu hasičské cisterny LIAZ, způsobeného stářím a opotřebovaností, starosta rozhodl o jeho vyřazení z provozu. Zároveň požádal o dotaci na nákup nové cisterny či převedení novější techniky z HZS hl. m. Prahy. Pokud nebude naší žádosti vyhověno, starosta předloží návrh na zakoupení zásahové cisterny z našeho rozpočtu, tak aby naše jednotka SDH měla plné zajištění dvou zásahových cisteren, neboť četnost výjezdů naší jednotky se za poslední období neustále zvyšuje.

Ivana Šestáková zástupce starosty