Informace z radnice 27. 11. 2017

Informace z radnice Lis 19, 2017

Na základě přímého jednání s obyvateli a jejich dalších připomínek ohledně dopravy v ulicích Zamašská, Semilská, Svijanská a jejich bezprostředního okolí, bylo velmi rychle přistoupeno na další alternativní způsob omezení vjezdu do této lokality. Následně opět dojde k vyhodnocení. Prozatím se řešení jeví bezproblémově. Práce na projektové dokumentaci k výběru zhotovitele stavby tělocvičny pokračuje. Padla velká administrativní překážka, když byl dán Zastupitelstvem hl. m. Prahy souhlas s pořízením změny územního plánu pro tuto stavbu a využití okolí. Mateřská školka Albrechtická přistoupila k výstavbě venkovních WC, tak aby děti nemusely odcházet spolu s dohledem dovnitř budovy, což je pro dozor i děti zbytečně komplikované. MŠ vyfinancovala stavbu ze svého fondu investic a z příspěvku od městské části. S realizací pokračuje také rekultivace Novákova náměstí a okolí, komplexní obnovou chodníčků a komunikací. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, do konce roku bude nainstalován nový mobiliář spolu s drobnými herními prvky. K výsadbě nové zeleně bude přistoupeno až v příštím vegetačním období. Spolu s dokončovacími pracemi na studni Barborka, se Rada rozhodla upravit i vzhled bývalé studny u chodníčku z Vrchlabské ulice a obnovit její podobu včetně konstrukce rumpálu. Rada rozhodla ve výběrovém podlimitním řízení na podání nabídky na zakázku údržby zeleně a vybrala firmu PREKO z Prahy 10. Firma byla opakovaně upozorněna, že městská část bude velmi aktivně dohlížet na plnění jejich povinností. Na základě zadání Rady se Komise výstavby zabývala možností dalšího zkapacitnění našich mateřských škol. Řešení není jednoduché, neboť stávající budovy již nelze více přistavovat, a tak se nabízí přestavba jiných objektů, např. stávající družiny nebo výstavba nová. Prozatím se jedná pouze o úvahy možných řešení do budoucna. Nicméně je potřeba potvrdit, že společnost Skanska stále počítá s výstavbou mateřské školky s odpovídající kapacitou v budoucí zástavbě při ulici Polaneckého. V této souvislosti také uvádíme skutečnost, že Rada byla oslovena dvěma provozovateli školských zařízení, a to jak mateřských, tak základních s tím, že hodlají v příštím školním roce u nás zahájit provoz škol a mateřské školky. Obě organizace jsou soukromým subjekty, avšak již úspěšně školy provozují. Jakmile školy budou řádně zaregistrovány a budeme znát více podrobností, budeme vás informovat. Rada spustila program prodeje pozemků v lokalitě Nouzov na splátky, a to s ohledem na naplnění legislativy v oblasti sjednocení majetkových vztahů, kdy podle nového občanského zákona má být jeden majitel pozemku a stavby na něm stojící. S obyvateli dané lokality, kteří ještě v majetku pozemky pod svými domky nemají, byla situace projednána na společných schůzkách a vše bylo završeno konkretizací bodů – podmínek, za kterých MČ prodá a majitel domku koupí. Vymezené podmínky schválilo kbelské Zastupitelstvo na svém jednání v září. Rada rozhodla o renovaci výmalby v Lidovém domě. Barevné ladění sálu bude ponecháno v „kbelských odstínech“ modré, stříbrné a červené. Foyer dostane nový světlý odstín krémové barvy k prosvětlení. Rada odsouhlasila rozsah vánočního osvětlení spolu s doplněním dalších prvků včetně tradičního vánočního stromu v parku. Rada se kladně vyjádřila k záměru stavby – rozšíření kapacity čistírny odpadních vod a doufá, že tato pro Kbely životně důležitá stavba, na které závisí nejen současný, ale i budoucí rozvoj Kbel se v daných termínech projedná a povede v dalším období k realizaci. Městská část získala dotaci na další rozšiřování venkovních sportovišť tzv. fittparků. Cvičící stroje by měli být umístěny v zeleném pásu při ulici Chotětovská. Rada souhlasila s podáním žádosti na dotaci k pořízení nákladního elektromobilu, který by byl využívám v péči o zeleň a úklid MČ.

Ivana Šestáková zástupce starosty