Informace z radnice 3. 8. 2018

Informace z radnice Srp 3, 2018

Vedení městské části bylo úspěšné v získání dotace na zhotovení památníku k výročí vzniku republiky, čsl. legií a obětem první světové války, který bude umístěn v parčíku v dolní části Vrchlabské ulice. Nyní se již betonují základy a dodavatel kamene již potvrdil jeho přípravu k tvarování. Zároveň bylo řešeno osvětlení památníku a jeho varianty. Odhalení spolu s doprovodným programem je naplánováno na 28. 10. 2018 od 14 hodin a večer by mělo dojít i na oblíbený ohňostroj.
Úspěchem rovněž skončila žádost o dotaci na revitalizaci zahrady naší základní školy z fondu životního prostředí, na jehož projektu spolupracovala radnice se SRPŠ a paní Annou Kozovou, autorkou designu. V konkurzu na ředitele/ku základní školy Rada nevybrala žádného vhodného uchazeče a pověřila vedením školy od 1. 8. 2018 Mgr. Květoslava Přibila, který má praxi v manažerských pozicích a zároveň je i pedagogem s vysokoškolskou praxí. S odchodem pana ředitele Mgr. Tomáše Huška odcházejí i jeho zástupci, proto dojde k obměně i těchto pozicích. Mgr. Přibil neztrácí čas a již od července se plně věnuje personálnímu a technickému zajištění chodu školy. Vrcholí také přípravy na zprovoznění třídy mateřské školy v areálu PRALES, ve kterém se budou postupně střídat třídy MŠ Letců a MŠ Albrechtická tak, aby si všechny děti během roku tento oku a duši lahodící přírodní areál užily. Montuje se nábytek a příslušné vybavení, ve výrobě jsou herní prvky a budoucí podoba přilehlé zahrady. Náklady budou okolo jednoho mil. Kč.
Městská část se připojila k memorandu sedmi městských částí – Čakovice, Satalice, Praha 19, Praha 9, Praha 14, Běchovice, Dolní Počernice, a to v oblasti osobní železniční dopravy, která by se měla v této oblasti rozvíjet v podobě rozšíření tratě (zdvojkolejnění), rozšíření počtu zastávek, zkrácení intervalů a modernizace vlakových souprav.
Rada schválila zadávací dokumentaci k pořízení nákladního elektromobilu k podání žádosti o dotaci z ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Tento automobil hodlá MČ využít v péči o Kbely, zejména ke svozu bioodpadu nebo čištění veřejných ploch. Rada nařídila rozšíření a zdokonalení elektronického požárního zabezpečení v Lidovém domě. Rada rozhodla o opakovaném výběrovém řízení na nákup hasičské cisterny, jelikož v prvním kole firmy avizovaly časovou zaneprázdněnost a obsazené kapacity. Rada proto prodloužila termín dodání a vypsala nové řízení. Na základě žádosti Kulturního a rodinného centra CoByDup došlo k úpravě přístupu do tělocvičny spolu se změnou povrchu schodů. Městská část obdržela zpět od hl. m. Prahy uhrazenou daň z příjmů za loňský hospodářský rok ve výši 3.903.948,52 Kč, neboť tato daň je příjmem obce a hl. m. Praha ji následně převádí městským částem do příjmů.

Ivana Šestáková zástupce starosty