Informace z radnice 31. 5. 2018

Informace z radnice Kvě 31, 2018

Rada vybrala zhotovitele památníku ke stoletému výročí republiky, československých legií a obětem 1. světové války. Bude jím kamenictví Daha z Nehvizd, které nás příjemně překvapilo i příznivou cenou za 1,3 mil. Kč. Zároveň zástupci firmy byli schopni nabídnout atraktivní kombinaci kamene pod názvem Volga Blue a Viscont White. V této věci zároveň jednal a jedná pan starosta s náměstkyní paní prof. Kislingerovou spolu s radním Wolfem o přidělení dotace na tento významný počin. Výstavba další repliky kapličky u kbelského nádraží se přiblížila, neboť České dráhy, jako majitel pozemku, daly souhlas a nabídly městské části odkup potřebné části pozemku do našeho vlastnictví, které by zabránilo majetkovým sporům do budoucna včetně přístupu a možnosti oprav. Vedení městské části toto uvítalo a nyní jednáme o podmínkách. Výběrové řízení na dodavatele stavby tělocvičny proběhne dvojkolovým způsobem, 26. 6. budou otevřeny obálky s prokázáním kvalifikačních předpokladů a 24. 7. proveden výběr. Pokud vše proběhne hladce, můžeme 24. 8. mít smlouvu s dodavatelem. Bohužel díky pravidlům resp. zákonu o zadávání veřejných zakázek nelze žádný z klíčových termínů zkrátit. Rada souhlasila s prázdninovým provozem mateřských škol, a to obdobně jako v minulých letech:

Od 2. do 14. 7. 2018 bude v provozu MŠ Albrechtická,

od 16. do 27. 7. 2018 bude v provozu MŠ Letců.

V srpnu budou, jako každoročně, obě MŠ uzavřeny. A ke školským zařízením ještě další informace: v souladu s danými termíny a na základě výsledků auditů byly předloženy Radě účetní závěrky obou mateřských školek a základní školy s doporučením je schválit. Rada obdržela také účetní závěrku hospodaření městské části a u té magistrátní audit konstatoval „bez závad“, proto Rada všechny účetní závěrky schválila. Hospodaření všech našich organizací a Městské části Praha 19 bude předmětem jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 v červnu. Rada schválila příspěvek MŠ Albrechtická na zpracování žádosti o dotaci z MŠMT na revitalizaci zahrady. Základní škola se zapojila do podobného projektu resp. výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictví Státního fondu životního prostředí. Zde jsme již obdrželi oznámení, že naše žádost postoupila do dalšího posuzovacího kola. Moc bychom si přáli ve všech případech jejich úspěšné završení. Rada v termínu schválila veškeré dokumenty a podklady k fungování nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR, a to jak pro úřad, tak pro všechna naše školská zařízení. Jak jsme již avizovali minule, tak na červnovém zasedání Zastupitelstva, pravděpodobně 20. 6. 2018 se budou projednávat připomínky naší městské části k Metropolitnímu plánu. Vaše individuální připomínky můžete od 27. 6. 2018 do 26. 7. 2018 podat přímo pořizovateli tedy hl. m. Praze. Podrobnější informace jsou zpracovány uvnitř Kbeláku. Po renovaci a úpravě studny Barborka bude v nejbližších 14 dnech provedena úprava studny u ulice Vrchlabská (bývalá veřejná pumpa). Dostane novou vyzdívku a osazena bude funkčním rumpálem. Rada resp. pan starosta obdržel informaci od společnosti Jagello 2000 s tím, že letošní plánovaný letecký den 9. 6.2018 se neuskuteční, avšak bude se konat v roce příštím, což umožní lépe připravit takto složitou akci včetně veškerých zajištění techniky, dopravy, bezpečnosti a financí. Naopak připravovaná akce Legionářský tábor na sobotu 9. 6. 2018 se 100% uskuteční, a to v režii naší městské části a ve spolupráci s vedoucím Skauta S.V.V. panem Podlahou a v plném proudu jsou přípravy na akci, která bude mimořádná nejen svým pojetím, ale i časovým rozsahem neboť ležení tábora bude postaveno již v pátek večer a po celou sobotu bude až do večera probíhat program. Legionáři opustí Kbely v neděli dopoledne. S velkým potěšením jsme zaznamenali zahájení realizace krajinného parku Havraňák, kterým bude rozšířena plocha kultivované zeleně v kbelsko – letňanském lesoparku. Tzv. trojúhelník pole při ulici Toužimské u výjezdu ze Kbel směrem na Letňany byl již oset trávou, aby se stihla dostatečně zakořenit a další úpravy budou následovat. Rada shlédla prezentaci budoucí podoby Havraňáku, kde kromě osazení zelení nebudou chybět nové trasy pro pěší či kola, ale také drobné občerstvení a možnost opékání na ohništi. Rada rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele/ky naší základní školy, a to s nástupem od září.

Ivana Šestáková zástupce starosty