Informace z radnice 8. 6. 2017

Informace z radnice Čvn 8, 2017

Na březnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 byla schválena výsledná varianta podoby budoucí tělocvičny při základní škole. Byly projednány také potřeby interiéru a nabízených služeb nejen pro školáky, ale také i pro kbelskou sportující veřejnost. Po dopracování konečné podoby studie proběhne výběr dodavatele projektové dokumentace, která bude podkladem pro stavební řízení a výběr zhotovitele stavby. Vedení radnice a následně i Rada se zabývala evergreenem parkování v lokalitě Pod Nouzovem a ulicí Herlíkovická. Přestože v minulosti vznikla další desítka parkovacích stání včetně přebudování parkoviště u obytných domů na Semilské, část obyvatel z této inkriminované oblasti stále volá po nových a nových místech. Rada zadala studii k vytvoření dalších parkovacích stání v okolí, což nebude jednoduchý úkol. Rada vzala na vědomí jmenování zástupce ředitelky MŠ Letců pana Bc. Jaroslava Ptáčníka statutárním zástupcem v plném rozsahu po dobu mateřské dovolené paní ředitelky Jiřiny Hamplové. Začátkem března začala vybraná firma provádět sanační práce na studni nad rybníkem, avšak následně se ukázalo, že stav bočnic je natolik nevyhovující, že byla rekonstrukce zastavena a spolu se statikem a projekční firmou bylo navrženo jiné řešení, které provede rekonstrukci tak, aby stěny studny byly sanovány trvale bez ohrožení zborcení. Rada nyní čeká na nové projektové zpracování a přepočet nákladů. Koncem května by mělo proběhnout kolaudační řízení nového bezbariérového vstupu do budovy České pošty s. p.. Završí se tak více jak šestileté snažení a překonávání nepříjemných překážek, které jsme museli překonat v cestě k realizaci této prospěšné stavby. Rada vzala na vědomí upřesněná kritéria pro přijímání dětí do kbelských mateřských škol. Jako v minulosti je prioritním kritériem spádovost a nově zavedená povinná předškolní docházka. Následuje věk kbelského dítěte od nejstarších. Na základě dohody s KRC CoByDup ohledně převzetí nájmu tělocvičny u Lidového domu, byla ujednána spolupráce k využití prostor nejen pro KRC CoByDup, ale i pro ostatní spolky či prospěšné kurzy. S ohledem na předchozí využití pro bojové sporty, byla provedena rekonstrukce podlahy, která bude vhodná a bezpečná jak pro batolata, tak pro nezávodní volnočasové aktivity. Rada rozhodla, že nájemné z pozemků využívaných k nekomerčním účelům, zejména se jedná o pozemky pod domy a zahradami využívané pro bydlení, bude od příštího roku činit 85,- Kč/m2 /rok. Společnost UPC oslovila městskou část se záměrem vybudování sítě pro vysokorychlostní internet. Rada souhlasila a stanovila podmínky pro výstavbu, tak aby co nejméně zasáhla resp. poškodila komunikace, či  neměla možnost nedodržovat lhůty. Dále Rada trvala na dodržení  stejného rozsahu rozšíření sítě, jak pro obytné domy tak pro individuální domky. Firma přislíbila, že během příštího roku budou sítí pokryty celé Kbely s možností napojení veškerých čísel popisných. Rada se rozhodla oplatit pozvání zástupcům našeho partnerského města Dilijan v Arménii a zaslala zvací dopis zástupcům radnice. Organizace Ropid, která zastřešuje připomínky k MHD vyslyšela náš požadavek a převedla zastávku linky 202 z ulice Toužimská do ulice Bakovská tak, aby cestující jedoucí směrem do a z Čakovic nemuseli přebíhat na jinou zastávku. Rada odsouhlasila pro další školní rok zřízení přípravné třídy pro předškoláky. V nejbližších měsících by měla být realizována stavba přisvětlení u přechodu k Leteckému muzeu. Rada dala souhlas se stavbou již v loňském roce.

Ivana Šestáková zástupce starosty