Informace z radnice 9. 9. 2017

Informace z radnice Zář 9, 2017

V červenci se uskutečnilo výběrové řízení na realizátora projektové dokumentace ke stavbě nové tělocvičny a výběru zhotovitele stavby. Zvítězil ateliér ing. Arch. Slavíčka a již plánujeme terénní úpravy či archeologický průzkum, tak aby nedošlo pak ke zdržení realizace stavby. Při Semilské ulici před odbočkou do Herlíkovické ulice vznikne dalších devět podélných parkovacích stání. Přes úvodní těžkosti finišuje rekonstrukce studny nad rybníkem včetně úpravy okolí a vylepšení posezení okolo tohoto objektu. Dojde i na rozšíření prostoru před studnou a příjemnému zákoutí k posezení. Rada na základě podnětu z petice a doporučení Komise dopravy souhlasila se zkušebním jednosměrným provozem v oblasti ulice Svijanská a Zamašská, aby nedocházelo k objíždění a zkracování si cesty k semaforu na Semilské automobily od Čakovic. S ohledem na rozdílné náhledy obyvatel, proběhne veřejné projednání řešení začátkem září v Lidovém domě. Rada se zabývala situací v základní škole, kde ukončilo pracovní poměr několik učitelů a dala jasný pokyn panu řediteli k co nejrychlejšímu řešení v podobě náhrady kvalitních pedagogů k 1. září. Pražská plynárenská v souladu s dohodou upravila trasu plynovodu okolo budoucí stavby tělocvičny. Vstřícný přístup PP velmi oceňujeme. Během prázdnin byla zahájena akce renovace Novákova náměstí spolu s okolím včetně pěšin, komunikací, sadových úprav a rekonstrukce herních prvků. Na letní období také Rada naplánovala rekonstrukci otopné soustavy v Lidovém domě, kde výměníková stanice již byla na hranici havárie a celá soustava se nedala dobře regulovat. V září by již mělo být hotovo a během dalšího období dojde nejen ke zlepšení vytápění ale i k úsporám energií. Rada rozhodla také o rekonstrukci podlahy v malé tělocvičně v Lidovém domě a zároveň vyhověla záměru KRC CoByDup a souhlasila s pronájmem tomuto subjektu, který bude prostory využívat pro aktivity dětí a jejich rodičů v rámci programu tohoto úspěšného rodinného centra. Pověřený mandatář informoval Radu, že podal dokumentaci pro realizaci obratiště autobusu MHD u hřbitova. Bude následovat výběr zhotovitele. Realizaci bude s největší pravděpodobností provádět Technická správa komunikaci. Městská část na základě našich požadavků obdržela dotaci na generální opravu hasičské cisterny. Oprava vozu TATRA815 bude realizována do poloviny září. Rada provedla revizi investičních požadavků na další období a zaslala aktualizovaný seznam do tzv. zásobníku investic magistrátu hl. m. Prahy. V příštím roce např. požadujeme dofinancování nové tělocvičny, zahájení realizace parku Aerovka za ulicí Hůlkova či zahájení rekonstrukcí kbelských komunikací. Rada odsouhlasila záměr výstavby repliky kapličky tzv. Svatováclavské cesty, a to nejprve v ulici Vrchlabská. Oslovili jsme také ministerstvo obrany, které přislíbilo renovaci kapličky na parkovišti leteckého muzea. Zde však bude muset nejprve dojít k průzkumu a následným restauračním pracím neboť se jedná o jednu ze dvou zbylých kapliček, které se z počtu 8 na našem katastru dochovaly.

Ivana Šestáková zástupce starosty