Náměstí Františka Strašila

Informace ze spolku Bře 26, 2022

Kbely mají od 28. února nové náměstí na rohu ulic Bakovské a Toužimské. Nese jméno kbelského hrdiny Františka Strašila. Městská část už se řadu let snaží získat z města peníze na revitalizaci tohoto prostoru.

František Strašil

František Strašil se narodil 23.7.1906 ve Vídni. Domovskou obcí příslušel do Police, ale velkou část svého života prožil ve Kbelích.
V době pře druhou světovou válkou pracoval pan Strašil jako letecký mechanik na kbelském letišti. Když se civilní sekce leteckého provozu přestěhovala ze Kbel na nové letiště v Ruzyni, přešel i on tam.
V roce 1939, po obsazení naší republiky německými vojsky, se zapojil do ilegální odbojové skupiny s názvem „Za svobodu I“, jejíž činnost byla řízena z Londýna. Tato skupina byla prozrazena a většina jejich členů byla pozatýkána gestapem. Tak se dostal do vězení i František Strašil.
Prošel krutými výslechy přes Petschkův palác, pankráckou věznicí, Terezín, až skončil v Berlíně, kde byl odsouzen k trestu smrti.
Trest však již nemohl být vykonán, protože následkem krutého mučení zemřel dne 13. února roku 1943.
Dne 16. února 1946 byl František Strašil vyznamenán prezidentem republiky in memoriam Válečným křížem 1. stupně za zásluhy v boji za osvobození republiky.

Domek, ve kterém Strašilovi bydleli, jenž stával právě naproti Lidovému domu, zničilo v závěru války bombardování a jako by to vše nestačilo – prozrazení udavačem, kolegou z práce a umučení, tak
rodina po válce a za komunismu žila na pokraji bídy, neboť nálepka zpravodaje „cizí kapitalistické mocnosti“ nešla tehdejšímu režimu pod fousy a paní Strašilová sehnala jen podřadnou práci. Potomci Františka Strašila žijí ve Kbelích a jsme rádi, že se alespoň tímto způsobem dočkali určité
satisfakce.