JAK SE DĚLÁ KULTURA VE KBELÍCH ANEB VAŽME SI TOHOTO MÍSTA, KDE SPOKOJENĚ ŽIJEME

Informace ze spolku Dub 22, 2014

Kultura a Kbely neodmyslitelně patří k sobě.

„Z hrsti potřeb a hladů člověk vytvořil obec, společnost, řemesla, umění, vědu i náboženství, to, co nazýváme úrovní života. Kultura je všecko, co má znak zdokonalování, jakosti a řádu. Je to zároveň luxus i ctnost.“

Nechť slova Karla Čapka provázejí veškeré naše konání i zde ve Kbelích.

Život současného člověka a jeho rodiny je rychlý a plný každodenního stresu. Překonávat všednodennost a těžkosti pomáhají pěkné chvíle s hudbou, písněmi, vyprávěním, dobrým jídlem, setkáním s přáteli. K hezkým okamžikům života patří svátky a obřady, které vycházejí z lidové kultury. Kultura všeobecně obohacuje náš lidský život – ať už to jsou návštěvy tradičních kulturních akcí, knihovny, divadla, muzea, výstav, koncertů, kroužků, památek, radnice, kostelů, kapliček, lidových architektur i technických památek. Dodržování určitých zvyků, obřadů, obyčejů a tradic či jiných slavností, průvodů či poutí.
Máme ve Kbelích spousty slavných rodáků či osobností svázaných s obcí svým životem a prací. Mezi takové však patří i představitelé radnice, kteří nehledí na čas a spoluvytvářejí hlavní kulturní a tradiční zábavu pro veřejnost. Stejně tak činí i místní sdružení, mateřská centra, divadelní kroužky, hasiči, sportovci, rybáři či myslivecký sbor a léta se podílejí na kbelském dění např. plesy, výlety, soutěžemi, spolupracují na obecních oslavách atd.
I kbelský rozpočet na kulturu pamatuje a ročně pořádá a dotuje nespočet krásných akcí většího, ale i komornějšího rázu. Od vybudování nového přírodního parku s amfiteátrem máme možnost směřovat nejnavštěvovanější akce přímo do těchto míst, kde se snoubí přírodní krása s tradicí a divadelním uměním či muzikou.
I mimo tyto kulturní akce zde tráví svůj volný čas stovky rodin s dětmi, senioři zde denně prochází a kochají se na např. rozkvétajícími trsy okrasných květin, uklidňující zelení nebo klidnou hladinou rybníka se skupinkami kachen.
Toto vše a mnoho dalšího nejen z oblasti kulturní o Kbelích nasvědčuje tomu, že je zde to pravé místo k příjemnému, klidnému a pohodovému žití.

Šárka Egrtová