KBELY JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Informace ze spolku Dub 22, 2014

Moje rozhodnutí vystoupit z Občanské demokratické strany se datuje již začátkem roku 2013. V této době se však toto nedalo uskutečnit z důvodu, že by tento můj krok mohl mít negativní vliv na rozběhnuté projekty týkajících se MČ Praha 19, tedy Kbel.
Jako zakládající člen Občanské demokratické strany z roku 1991, jsem již delší dobu marně upozorňoval na chyby, kterých se strana dopouštěla. Já osobně jsem nikdy nepreferoval svoji osobu. Jako Vámi zvolený zástupce jsem působil v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, kde jsem vždy prosazoval zájmy Prahy, jako města, ve kterém žijeme a také Kbel jako plnohodnotné a hrdé městské části. Neměl jsem zájem o zvolení do Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu ČR, protože jsem do politiky šel s tím, že moje místo je ve Kbelích. Nevyužil jsem také možnost své prezentace v místním tisku, jako ve většině místních periodik si většinou můžete přečíst rubriku ,,slovo starosty“. Místo toho jsem se zaměřil na konkrétní věci, které jsou ve Kbelích vidět, a to považuji za nejlepší prezentaci naší práce. Přestože ve Kbelích měla ODS relativně silnou pozici, s vyššími složkami strany se zhoršovala komunikace, tam začaly převládat osobní zájmy a pokud jsem na to upozornil, bylo to jako bych šlápl do vosího hnízda. Bylo stále obtížnější prosazovat zájmy Kbel v rámci hl. m. Prahy. Pád vlády Petra Nečase byl logickým vyústěním této situace.

Dlouho jsem toto zásadní rozhodnutí zvažoval a došel jsem k názoru, že je to nejlepší možná cesta pro mou další práci pro Kbely. Naštěstí mám kolem sebe lidi, na které se mohu spolehnout a tvoří kvalitní a zkušený tým. Kbely byly, jsou a budou vždy mojí prioritou. Proto zakládám nový nepolitický subjekt se zaměřením na Kbely s názvem Kbely – náš domov a chci pokračovat v nastoupené cestě budování a zvelebování Kbel.
Vaši důvěru nezklamu!

Pavel Žďárský

Starosta MČ Praha 19