„Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“

Informace z radnice Zář 7, 2022

Odpověď na otázku : „Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“, není jednoduchá. Aktuálně přinášíme informaci k situaci zastavení dokončení zdravotního střediska :

Ve středu 17. 8. 2022 proběhl pravidelný kontrolní den na rekonstruovaném zdravotním středisku, kde jsme si odškrtávali, které nedodělky byly dohotoveny s tím, že 28. 8. 2022 přiveze firma vchodové dveře, nemontují se chybějící elektroměry a budeme připravovat kolaudaci s tím, že nedokončená část, kde jsou kanceláře sociálního odboru, poběží vlastním tempem, když stoprocentní prioritou je co nejdříve dokončit všechny ordinace. Opět nás však na této stavbě překvapila další nečekaná rána, kdy v pondělí 22. 8. 2022 jsme se dozvěděli, že firma ACG Real, zhotovitel stavby, spadla do insolvence a není schopna plnit své finanční závazky. Okamžitě jsme firmu kontaktovali a vyzvali jí k dokončení díla, neboť insolvence ještě neznamená, že dílo nemůže být dokončeno. Na to však firma nereagovala, tak jsme přistoupili z bezpečnostních důvodů k uzavření prostor a zajištění jejího dohledu. Na to nemile reagovali někteří subdodavatelé, neboť nás před žalobní upomínkou upozornili, že tam mají uskladněn „svůj“ materiál. Náš argument však zní, že co je v budově dokončeno, je i firmě zaplaceno, kromě 10% zádržného na vady a nedodělky. Naštěstí jsou prostory ordinací z 95% hotové a zbývají uvedené vchodové dveře, domontovat prvky na fasádě spolu se zkušebním provozem žaluzií, část elektroinstalace a venkovní úpravy. Jsme pár kroků od cíle, ale insolvence nás vrhla o minimálně měsíc zpět, neboť teď je na řadě výkon soudní a my musíme postupnými kroky řešit situaci dle zákona. Co nás tedy nyní čeká ? Nejprve musíme vyčkat rozhodnutí soudu na přidělení insolvenčního správce, což odhadujeme na cca 14 dní. S tímto správcem pak chceme okamžitě vejít v jednání s tím, že hodláme vypovědět smlouvu o dílo se zhotovitelem firmou ACG Real a zadat dokončení jednotlivých profesí subdodavatelům, kteří na středisku pracovali a byli nuceni práci přerušit, ať již z důvodů, že jim uvedená firma nezaplatila nebo došlo k uzavření stavby z bezpečnostních důvodů. V tomto ohledu je nám velmi nápomocen stávající stavbyvedoucí a někteří subdodavatelé byli potěšeni, že budou moci dílo dokončit a mají partnera, který jim zaplatí. Představuje to také přesné zmapování, co je dokončeno a co je potřeba ještě provést, to máme ale již připraveno, jen k tomu potřebujeme partnera. Bohužel však termín přidělení insolvenčního správce a jeho následná ochota rychlého jednání nejsme schopni časově odhadnout, a proto jsme pro jistotu prodloužili smlouvy s lékaři v náhradních prostorách do konce roku. Pokud bude v naší moci tento termín zkrátit, tak to tak učiníme a uděláme pro to vše. Velice nás tato situaci mrzí, neboť jsme již viděli po všech předchozích anabázích světlo na konci tunelu a tato další překážka se zjevila ze dne na den se všemi neovlivnitelnými důsledky. Vůbec nás tato situace netěší.

Co je naopak potěšující, podařilo se nám rozšířit lékařské služby na dva zubní lékaře včetně dětského dentisty s vazbou na ortodoncii či zubní chirurgií, ordinaci zde bude mít také kardiolog, urolog, internista, zpět se vrátí gynekologie, dětská lékařka, ušní, nosní, krční, praktičtí lékaři, nejvíce prostor zabere rehabilitace a novinkou bude angiochirurgie spolu s tzv. malými chirurgickými zákroky. Naše bývalé zdravotní středisko tak budeme moci přejmenovat na Polikliniku Kbely.

Vážíme si trpělivosti Kbeláků a také lékařů, kteří se museli přizpůsobit nouzovým podmínkám a věřte, že vedení radnice udělá vše pro to, aby naše budoucí poliklinika co nejdříve začala sloužit svému účelu.

Iv. Šestáková