Masopustní průvod

Informace ze spolku Bře 1, 2022

Již tradičně se v únoru uskutečnil masopust, který byl ale úplně jiný než obvykle. Protože jsme si nebyli jistí, jaké opatření nás v únoru z důvodu pandemie čekají, tak jsme se rozhodli pro průvod masek po Kbelích. A hned po skončení masopustu jsme se svorně shodli, že to byla správná volba!
Průvod vycházel od Kulturního a rodinného centra CoByDup, kde dostaly maškary „požehnání“ k reji a
obchůzce po Kbelích od paní místostarostky Ivany Šestákové. Celý program se tentokrát
odehrával v rámci průvodu, a to za doprovodu muziky. Na předem vyznačených místech si
nejen masky, ale také návštěvníci zatancovali, poslechli vyprávění pantáty a něco dobrého pojedli
a popili. Jedna ze zastávek byl také domov pro seniory, kde jsme potěšili nejen obyvatele
domova, ale také obdarovali dětské a dospělé masky za jejich představení.
Za velké nasazení a spolupráci děkujeme všem účinkujícím, dobrovolníkům a přátelům masopustu, kteří nám pomohli vytvořit báječnou atmosféru!
Jsme rádi, že my Kbeláci „masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu…“ Těšíme se na Vás opět za rok!

Tým KRC CoByDup