Památník ČSR

Při příležitosti oslav 100letého výročí samostatné Československé republiky proběhlo slavnostní odhalení
originálního památníku ČSR v parku u velkého rybníka. Úvodního slova se ujal pan starosta i pozvané osobnosti. Návštěvníci byli obdarováni chlebem a solí, každý z příchozích obdržel trikolóru a bylo k ochutnání dokonce i „Masarykovo cukroví“ a horký čaj. Coby čestná stráž u pomníku zde byli zástupci Sokolu Kbely, Skautů S.S.V.Kbely, SDH Kbely, pomník přišel posvětit pan farář a celou atmosféru akce podpořily i historické postavy vojáků I. republiky spolu s prezidentem Masarykem. Společně s panem starostou a moderátorkami Bárou Maryskovou a Markétou Kilingerovou jsme se přenesli do doby před sto lety a pohovořili k tomuto tématu, načež jsme si samozřejmě všichni hrdě zazpívali českou a posléze i kbelskou hymnu se kbelskou zpěvačkou Terezou Dlouhou. Zatančily nám vinořské baráčnice a zasadila se společně lípa – coby živý památník velkých událostí i symbol svobody. Celou oslavu završil ohňostroj v barvách trikolóry a hned po něm se všichni „tancechtiví“ přesunuli do Lidového domu Kbely. Zde následovala staročesky laděná taneční zábava prolínaje prvorepublikovou reklamou, žižkovskými písničkami i tzv. „hašlerkami“ a muzikou od kapely Dekameron.