Rampa u pošty

6. června 2017 končí určitá anabáze, která trvala 6 let, kdy jsme prvně vyslovili myšlenku, že se nám nelíbí současná podoba bezbariérového přístupu na poštu. Ten byl velmi problematický, protože obsluha pošty musí odejít, zapnout tu plošinu a potom dotyčného nahoru obsloužit a pak se zpátky vrátit k přepážce. Tudíž bylo velice nepříjemné plošinu využívat, protože tím vlastně zdržují ostatní zákazníky na poště. Uvažovali jsme o tom, jakým způsobem to řešit, protože schodů na poštu přeci jen pár je, takže s tím měli problém třeba i maminky s kočárky.  Oslovili jsme proto poštu, jestli by nevymyslela lepší řešení. To byl první stupeň a to se stalo už v roce 2011. Odpověď pošty byla, že bezbariérový vstup je vyřešen, že do něj vložili určité finanční prostředky a že ho máme používat. Nicméně jsme se nevzdali, jak už to u nás bývá zvykem, oslovili jsme znovu poštu při změně jejího vedení. Bylo nám přislíbeno, že by pošta vybudování lepšího bezbariérového přístupu eventuálně zařadila do plánu investic pro rok 2013. Čekali jsme tedy do roku 2013, ale nestalo se vůbec nic. Opět jsme tedy oslovili generálního ředitele pošty, který nám oznámil, že vlastně nejsou vlastníkem budovy, že vlastníkem budovy je firma Gamatel, takže to musíme řešit s nimi. Gamatel přistoupil k tomuto problému vstřícně. Ovšem s tím, že pošta má určitá pravidla bezpečnosti a že se musí opět domluvit s poštou, zda bude s úpravami souhlasit. Opět jsme se tedy obrátili na poštu a začali jsme kreslit studii, která obsahovala dvě varianty. Jednou variantou byla rampa podél západního okna pošty, kde by vyústila do stávajícího vchodu. To se nám ale úplně nelíbilo, takže jsme vymysleli další variantu z bočního vstupu, který nakonec díky bohu zvítězil. Toto řešení jsme předložili poště a Gamatelu, aby nám posléze oznámil, že do toho nebude investovat, že si to musíme zainvestovat sami. Městská část tedy do rozpočtu zařadila realizaci této akce a oslovila znovu poštu s tím, že je potřeba udělat trojstranná dohoda mezi majitelem objektu, provozovatelem a MČ. Nakonec se to opravdu po dlouhých peripetiích podařilo – pošta nakonec trojdohodu podepsala a my jsme  přistoupili k realizaci. Důležité je, že se to povedlo a dneska si myslím, že máme krásný, technicky zdařilý vstup. 

Ivana Šestáková místostarostka MČ Praha 19

Základní charakteristika stavby a její účel :Jedná se o stavební úpravy vstupu do objektu pošty č. p. 885 pomocí šikmé rampy ve sklonumax. 1 : 8. Půdorysný tvar rampy je obdélníkový 3,0 x 1,7 m s horní podestou 1,6 x 1,7 m adolní podesty na terénu rozměrů 2,5 x 2,1 m.Účelem a záměrem stavebníka je vybudování bezbariérového vstupu na poštu pomocí rampy.