Replika kapličky č. 19, Kutnohorská

Vážení občané Kbel, ve Kbeláku č. 65 ze dne 8. 6. 2017  jsme slíbili, že postavíme repliku původní kapličky ve Vrchlabské ulici, tam kde kdysi stávala kaplička č. 19 Kutnohorská.Informujeme vás, že kaplička je již podle historických podkladů postavena. Nyní máme zpracovanou barevnou předlohu původního obrazu a čekáme na vhodné klimatické podmínky, kdy bude malba provedena..

JUDr. Josef Nykles Tajemník ÚMČ Praha 19

V sobotu odpoledne 22.9.2018 v rámci oslav Posvícení ve Kbelích byla slavnostně odhalena panem starostou Pavlem Žďárským replika kapličky Kutnohorské stojící vedle kostela na rohu ulic Vrchlabské a Železnobrodské. Následující den 23.9.2018 po ranní nedělní mši posvětil tuto kapličku pan farář P. Filip Jan Rathouský OFM z kostela u sv. Alžběty ve Kbelích. Ve svém požehnání mimo jiné zmínil, že je
dobré stavět a obnovovat místa, která nám připomínají všemohoucího, milosrdného a laskavého Boha, abychom nezapomněli komu, jako křesťané, patříme. Je hrdý na to, že se staví tyto kapličky jako poutní místa, kde lidé hledají smíření a pokoj. Přeje nám všem, aby i naše životy byly klidnější. Kaple ať prohlubují víru, naději a lásku. V této bohulibé činnosti hodlá kbelská radnice i nadále pokračovat. Ovšem příprava ke stavbě a obrazové výzdobě kapličky je náročná. Nejen vše administrativně zařídit, ale i z historického pohledu zjistit její přesné umístění, legendy či skutečné příběhy spojené s každou kapličkou a
v neposlední řadě se dopracovat až barevnému provedení a umístění obrazu do niky kapličky. Jen posuďte sami z přiložených obrázků.
Přesná lokalizace kaple byla komplikovaná od samého začátku, neboť na historických mapách je zobrazována vedle sochy sv. Vojtěcha a žádný pamětník si na její přesné umístění nevzpomínal. Až v nedávné době jsme od vás získali fotografii z roku 1944, kde je vidět část stojící kaple na chodníku před pumpou.
K barevnému zpracování obrazu byla také cesta dlouhá. K dispozici jsme měli pouze nekvalitní kopie obrazu mědirytiny z Tannerova spisu z roku 1679. Tento podklad byl předán ke zpracování výtvarníku panu MgA. Horálkovi. Ten nejprve zpracoval černobílou kompozici obrazu, na základě které pak udělal barevné provedení obrazu vycházející z historických pramenů ve velikosti formátu A3. Tento barevný obraz byl dále podkladem pro dalšího malíře, který jej ztvárnil v reálné velikosti a můžete ho nyní
vidět umístěný v nice kapličky.