Revitalizace hřbitova

1949 dostavěn a vysvěcen hřbitov, který Kbely dosud neměly.

2012 v rámci hřbitova byla rozsáhlá rekonstrukce včetně budovy márnice s novým sociálním
zařízením. V roce 2021 ale již bylo nutno vystavět z důvodu nedostatku nová kolumbární okénka.

Komise pro rozvoj kbelského hřbitova přebrala dva kompletně zhotovené oboustranné kolumbární bloky. Výstavbou oboustranných bloků se tak navýšila kapacita okének o 60 ks. Jedná se tedy o značný posun v rozvoji hřbitova. Na zhotovení okének byly použity nevyčerpané finanční prostředky z kulturních akcí, které se v roce 2020 z důvodu COVID-19 nekonaly.
Komise, v rámci rozvoje kbelského hřbitova, projednala další postup jeho úprav dle studie Ing. Pustějovského. Vzhledem k již nově zhotoveným kolumbáriím, jejichž kapacita, v souvislosti s poptávkou, vystačí na 2 – 3 roky, se komise shodla na dalším postupu rozvoje hřbitova, a to na zhotovení rozlučkové síně s tím, že síň by vizuálně měla korespondovat se stávající márnicí.