Příjemná a důležitá návštěva

Informace ze spolku Dub 9, 2016

Jistě znáte známé úsloví „spojit příjemné s užitečným“. Takto by se dala nazvat návštěva radní hl. m. Prahy paní Ing. Mgr. Irena Ropková, která má ve svém resortu školství a sociální oblast. Ve středu 8. dubna přesně podle domluveného pozvání od našeho pana starosty dorazila v11:30 paní radní do jeho kanceláře, kde se konalo úvodní přivítání sdrobnou pozorností a následovala krátká debata resp. rekapitulace naší nejpalčivější situace, a to dofinancování rozestavěné budovy základní školy, kde byli přítomni také oba místostarostové. Vsouvislosti stímto jsme narazili i na problematiku celkové dotační politiky hl. m. Prahy vůči městským částem, jelikož vprůběhu příštích měsíců bude o této záležitosti probíhat diskuze a vedení hl. m. Prahy uvažuje o změně systému těchto dotačních vztahů.

Pak jsme se vypravili spaní radní na návštěvu stavby nové ZŠ a spolu se stavbyvedoucím byly představeny dokončované prostory jídelny, kuchyně, šaten a učeben. A jak je úvodu zmíněno pořadí slov, tak návštěva byla opravdu zejména příjemná neboť paní radní je velmi příjemná mladá dáma smilým přístupem a její slova potvrzovala, že dostavbu kbelské školy velmi podporuje a podporovat bude. Navíc jsme se bezprostředně před jejím příjezdem dozvěděli, že ministerstvo školství rozhodlo o přidělení 15 mil. dotace na stavbu naší školy a paní radní potvrdila, že HMP dostojí svému slibu přidělit tu samou částku zvytvořené rezervy hl. m. Prahy. Je to pro nás velká úleva, i když zbývá cca 20 mil., o které budeme opětovně žádat, přesto se domníváme, že máme obrovskou naději, že hrubá stavba bude dokončena dle harmonogramu a zůstává ve hře zafinancování vybavení. Tuto otázku lze však řešit etapově a variabilně, tak jak budou třídy a zázemí pro učitele potřeba.

Ivana Šestáková