Rozsvěcení vánočního stromku

Informace ze spolku Pro 3, 2018

První adventní neděle byla nejen ve znamení deště a zmrzlých údů, ale přes doopravdy nevlídné počasí jsme pro naše věrné návštěvníky akce připravili krásný a pestrý program. Prvními hosty se stali: kbelský farář P. Filip a P. Lukáš, kteří se jali žehnat našemu krásnému stříbrnému smrčku coby vánočního stromu zde ve Kbelích. Vánoční koledy nám zapěly děti z MŠ Albrechtické, ZŠ Kbely, které s nimi perfektně nacvičily jejich báječné učitelky. Stejně tak i děti z kroužku hry na flétny se měly čím chlubit a hned po nich následovalo umělecké vystoupení dětí ZŠ Kbely pod vedením paní učitelky Novákové. Velmi profesionálně vystoupily děti z Hudebního studia Čmelda. S Komedianty na káře, kteří humorně provedli slovem celou naši akci, se návštěvníci mohli pobavit jejich veselým představením o Betlémě, hned poté zazněl andělský zpěv naší – kbelské zpěvačky Terezy Dlouhé, se kterou si i většina přítomných moc ráda zazpívala známé koledy. Pohádka Šašek a Čert obveselila a rozpumpovala v dešti stojící věrné publikum a pak už následovala toužebně očekávaná mikulášská nadílka. Pro děti měla kbelská radnice opět připraveny voňavé perníčky a červená jablíčka či hrušky a slavnostní atmosféru nám opět svým zpěvem znásobila paní zpěvačka Tereza Dlouhá. Pan starosta spolu s dětmi odpočítal rozsvícení vánočního stromu, po kterém se rozezpívaly děti z pěveckého sboru Kamarádi. Vrcholem byl ohňostroj, který v deštivém počasí téměř vykouzlil náš skvělý dvorní ohňostrojář a taktéž se rozezněl celým parkem překrásný zpěv gospel písní od naší další kbelské zpěvačky Leony Gyongyosi. Musím obrovsky poděkovat všem, kteří na této – troufám si říci nejnáročnější akci celého roku – pomohli: jsou to především zaměstnanci a přátelé úřadu v různých rolích, Lesy HMP – Ekocentrum Prales, Klub Cestička, Skaut S.S.V.Kbely, ZŠ Kbely, MŠ Albrechtické, Hudebnímu studiu Čmelda, našim zpěvačkám Tereze Dlouhé a Leoně Gyongyosi, ohňostrojáři, hasičům, místní policii a taktéž i všem návštěvníkům, kteří nás přišli na akci podpořit. Přejeme vám všem krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví a mnoho zážitků i splněných přání.

Šárka Egrtová