Rozsvěcení vánočního stromu ve kbelském parku

Informace ze spolku Pro 3, 2017

První adventní neděli jsme ve Kbelích v parku opět po roce uspořádali vánočně laděnou kulturní akci pro veřejnost.
Od mrazivého rána byl připraven program plný zpívání, scének, krásných vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Kbely, Fittime Kbely, přišla nám zazpívat Majda Šumpíková a skupina Holokrci. Pobavili nás a provázeli celým dnem andílkové na chůdách svým příjezdem na obřích andělských sáních, kteří nám oprášili znalosti o staročeských zvycích včetně přivítání Ambrože, Lucek a Barborek, které se přišly podívat, zda-li si všichni plní své povinnosti. Pro všechny děti měly naše Barborky připravené kouzelné oříšky, aby se večer nemusely bát čertů. Pestrá nadílka od Mikuláše překonala dětský strach z čertíků a děti zpívaly, přednášely a ukázaly, co se vše již naučily a pokud někdo z dětí někdy malilinko zazlobil a slíbil, že se polepší, tak rozhodně nelitoval. Veškeré sladké, ale i zdravější připravené odměny předávali kromě mikulášské party i zástupci radnice – paní místostarostka Ivana Šestáková, tajemník JUDr. Josef Nykles a všichni ti se těšili z rozzářených dětských očiček.
Po nadílce přivítal náš pan starosta Pavel Žďárský nového pana faráře Filipa a jeho kolegu pana faráře Lukáše, kteří nás krom vřelého pozdravu seznámili s historií vánočních náboženských tradic a svátků, načež ke konci svého vyprávění slavnostně posvětili nově a překrásně vyzdobený vánoční strom.
Určitě bychom měli poděkovat všem vystupujícím dětem (a taktéž jejich učitelkám) ze ZŠ i MŠ Kbely, dětem z kroužků flétny + paní učitelce Koutníkové a dětským pěveckým souborům Kamarádi a Broučci za jejich překrásně zazpívané či zahrané koledy, při jejichž poslechu jsme rázem zapomněli na všechen ten vánoční spěch a naladili se do vánoční pohody. Přes velmi mrazivé počasí, které nám organizátorům a účinkujícím (hlavně všem hudebníkům) trošinku stěžovalo podmínky, jsme vše zvládli. Obrovský sněžící andělský ohňostroj byl tou nejhezčí tečkou za celým (nejen pro organizátory velmi náročným) adventním dnem.
Velmi bychom chtěli tímto poděkovat za pomoc všem 20 zaměstnancům úřadu a jejich přátelům, zástupcům kbelské fary, hasičům, městským policistům ze kbelské služebny a kbelským skautům S.S.V.Kbely, za sponzorství Mgr. M. Hrubčíkovi – resp. Nízkoprahovému centru Kbely za poskytnutí Ladových perníčků coby odměn pro vystupující děti, dále panu Janečkovi za zajištění živých zvířátek.  
Přejeme vám všem pohodu a mnoho úžasných vánočních zážitků a těšíme se opět v novém roce na další zajímavá a příjemná setkání na kulturních a sportovních akcích pořádaných Městskou částí Praha 19.

Šárka Egrtová