SPORTOVNÍ DEN DĚTÍ VE KBELÍCH

Informace ze spolku Čvn 2, 2018

Zažili jsme si den „jak malovaný“. K mezinárodnímu svátku všech malých i velkých dětí připravila radnice spolu s ostatními místními spolky a pomocníky velkolepou akci směřovanou do tématu Asterixe, Obelixe a Kleopatry. Po celém parku, ale i v lesoparku byly rozmístěny tematické disciplíny, kde měly děti možnost se pořádně vyřádit. Od 13h byl připraven program v amfiteátru – také plný her, tancování se kbelským ochotnickým divadlem, hudebních vystoupení menších a větších „uměleckých + sportovních hvězd a hvězdiček“, prolínala i country-folk muzika, přijela nám zahrát kapela VRAK se Kbelákem panem doktorem Janem Zikánem, kbelské divadlo připravilo interakci s dětmi i rodiči a zkrátka celý den byl rozesmátý a sluníčkový až do večera.

Děkuji zejména všem zástupcům – zaměstnancům úřadu, jejich rodinným příslušníkům a přátelům, spolku Kbely-náš domov, Ekocentru Prales za stanoviště druidů, kbelským hasičům, KRC Cobydup, všem zúčastněným žákům ZŠ Kbely, MŠ Kbely, RK Mašinka, Julii Pastrňákové za sportovní ukázky, Fittime Kbely, tanečnímu kroužku HIT, hudebnímu kroužku Čmelda, Skautům S.S.V.Kbely, Spartaku Kbely a kroužku pozemního hokeje Sokol Kbely – musím říci- byli jste všichni fantastičtí J

Dále mé díky směřuje i sponzorům – Jazykové škole ROLINO, MHMP odbor ochrany životního prostředí, firmě Anecoop Praha a mediálnímu sponzorovi rádiu Regina Praha.

A brzo se těším na shledání na dalších akcích pořádaných kbelskou radnicí.

Šárka Egrtová