STAVBA REPLIKY KAPLIČKY Č. 19, KUTNOHORSKÁ VE KBELÍCH

Informace ze spolku Srp 3, 2017

MČ Praha 19 již několik let podporuje projekt obnovy kapliček na Svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi. Svatá cesta neboli Via Sancta je trasa vedoucí z pražského Karlína ke staroboleslavskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde je uchováván obraz Madony s dítětem, tzv. Palladium. Tomuto obrazu se připisuje zvláštní ochranná moc nad českými zeměmi, a proto se k němu scházeli poutníci z celé země a pravidelně chodily zástupy poutníků z Prahy uctít staroboleslavské Palladium a požádat o jeho pomoc. Je to nejstarší poutní místo v Čechách.  A proto v letech 1674 až 1680 byla tato cesta osazena s pomocí různých mecenášů 44 kapličkami, kdy každá kaplička byla od té další vzdálena v průměru 515 metrů, tedy symbolicky na délku Karlova mostu. Svatá cesta vedla přes Kbely, kde stávalo 8 kapliček. Do dnešní doby se dochovaly ale jen dvě.
Trochu schovaná na poli mezi stavební firmou Knauf a areálem staré Aerovky stojí 15. kaplička Svaté cesty a zároveň také první kbelská kaplička ve směru od Prahy. Kapličky byly zasvěceny poutním místům a nesly po nich jméno. Tato kaplička nese jméno po Kájovské Madoně. Druhá dochovaná kaplička 17. v pořadí v rámci Svaté cesty je kaplička Kupecká. Tu najdete na parkovišti Leteckého muzea, naproti od vstupu do muzea přes Mladoboleslavskou ulici. Obě kapličky pamatují 17. století a katolické poutníky, kteří se u nich modlili při cestě ke staroboleslavskému kostelu.
Zbytek kapliček se bohužel nedochoval. Kbeláci ale mají i teď možnost si kbelskou část Via Sancta projít a dozvědět se o všech kapličkách něco víc. Původní místa nedochovaných kapliček totiž označují informační cedule – stačí se u nich jen zastavit a ponořit se do doby dávno minulé. Umísťováním informačních tabulí na místech kapliček však iniciativa městské části nekončí. Nyní v rámci projektu obnovy kapliček podél Svaté cesty se radnice rozhodla vystavit nově repliku původní kaple ve Vrchlabské ulici, kde stávala kaplička č. 19, Kutnohorská. Dle záznamů v historické mapě z roku 1841 lze odvodit umístění kaple v blízkosti sochy sv. Vojtěcha. Vzhledem k reálným možnostem výstavby nové kaple, bude tato umístěna o kousek dále v parčíku vedle  Rodinného klubu Mašinka, na parc. č. 113, ulice Vrchlabská, k.ú. Kbely, viz obrázek vizualizace. V budoucnosti bychom rádi vystavěli všechny chybějící kaple na území Kbel, neboť bychom chtěli přispět ke komplexnosti Svaté cesty, která je unikátní svým jednotným provedením kaplí.

JUDr. Josef Nykles,
tajemník ÚMČ Praha 19