Vážení občané naší Městské části Praha 19, milí Kbeláci

Informace ze spolku Zář 11, 2022

Již potřetí se ucházíme o Vaši přízeň pro nadcházející komunální volby jako nezávislí kandidáti pod hlavičkou Spolku Kbely náš domov, sdružení nezávislých kandidátů. Stalo se tedy již tradicí, že k podání naší kandidátky musíme shromáždit více jak 500 podpisů Vás, kbelských obyvatel, na rozdíl od kandidátek politických stran, které tuto povinnost nemají. Velkou výhodou této povinnosti však je, že naši kandidáti jsou v každodenním styku s Vámi, se svými voliči a při vzájemných diskuzích shromažďují kromě podpisů i podněty, připomínky a mnohdy i Vaši kritiku. Takto získané poznatky jsme pak využili i při sestavování tohoto volebního programu. Všem Kbelákům, kteří připojili pod souhlas s naší kandidátkou svůj podpis, za to mnohokrát děkuji.

Závěrem je mou milou povinností poděkovat také všem občanům, kteří se aktivně a nezištně podílejí na chodu městské části, činnosti kbelských společenských, sportovních a kulturních organizací, oddílů a spolků, hasičům, aktivním seniorům, členům Svazu tělesně postižených a dalším kbelským občanům. Navzdory nepříznivé době, kdy nás téměř neustále provázely zcela mimořádné okolnosti, je možné hodnotit uplynulé období 2018-2022 kladně. Tentokrát více než kdy jindy platilo, že jedině společnou a trpělivou prací dosáhneme spokojeného, bohatého a přátelského života v rámci naší městské části.

S NÁMI SÁZÍTE NA JISTOTU, DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI A PROFESIONALITU.

Volte č. 2.

S úctou
Pavel Žďárský,
Starosta Městské části Praha 19
a kandidát na starostu
Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov.