VEŘEJNÉ WC V CENTRÁLNÍM PARKU KBELY

Informace ze spolku Dub 13, 2014

Novostavba veřejného WC v Centrálním parku Kbely je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený dřevěný samostatně stojící objekt se sedlovou střechou, který je umístěn v klidové zóně u východní strany parku pod mírným svahem. Objekt je určen jako hygienické a sociální zázemí pro potřeby návštěvníků centrálního parku Kbely v MČ Praha 19. V objektu je navrženo WC a skladovací prostor. Sociální zázemí obsahuje i WC pro TP – přístupné po rampě zvenčí objektu.