Zahájení stavby kapličky č. 18

Informace ze spolku Dub 29, 2022

Městská část Praha 19 zahájila stavbu kopie výklenkové kaple č. 18 jako odpočinkové místo v rámci cyklotrasy A267 Via Sancta u ulice Polaneckého. Kaplička Kulmenská bude doplňovat řadu kapliček na Svaté cestě, které stávaly na území Kbel. V kapličce bude umístěn také obraz jako reprodukce původní freskové výzdoby kaple. V dolní části byl vyobrazen sv. Václav, jak ve špitále, který nechal zřídit u Šárecké brány, posluhuje nemocným, chudým, vdovám a sirotkům. V horní menší části byl reprodukován mariánský poutní obraz, který dal kapličce jméno. V kapličce Kulmenské je zde představen Chlum sv. Máří, jehož historie sahá až na přelom 13. a 14. století. Tehdy prý byla v lískovém keři nalezena socha Panny Marie, která se po přenesení znovu zázračně vrátila na původní místo.

Průběh stavby můžete sledovat na stránce http://marel.praha19.cz/2019/kapicka_kulmenska.html