Archiv: 26 května, 2014

NOC KOSTELŮ

V pátek 23. 5. 2014 se ve kbelském kostele sv. Alžběty Durynské uskutečnila moc pěkná kulturní akce. Kbelská farnost se připojila k akci Noc kostelů, která se koná v několika státech Evropy a Česká republika se připojila v roce 2009. Akce byla určena pro širokou veřejnost a po celé republice se k ní připojilo více jak 1.400 svatostánků několika církví. Noc kostelů nebyla určena jen prohlídkám budov či prostor, které obvykle bývají pro veřejnost uzavřeny, ale byl zajištěn i bohatý kulturní program.  Kbelská Noc kostelů se uskutečnila pod záštitou pana starosty Pavla Žďárského, který popřál všem příjemný prožitek kulturního i duchovního rozměru. Hlavními organizátory byli farář p. Jiljí Jiří Přibyl, Petr Bartošík, Andrea Čančarová a kbelský sbor zpěváků a hudebníků, který pravidelně při mších v kostele účinkuje.  Program, kterým provázela paní Marie Belejová začal tradiční mší svatou v 17:30 hodin a pak již následoval nabitý kulturní program, který byl rozdělen do několika částí. V první sérii zazněly skladby věhlasných autorů J. S. Bacha, G. F. Händla, A. Dvořáka, B. Martinů a oblíbené spirituály. Zpěv střídaly housle, klavír, fagot či varhany. Po celou dobu mohli návštěvníci procházet celými prostory kostela, setkat se v osobním rozhovoru s panem farářem nebo se s dětmi uchýlit do prostoru určeného pro hry a odpočinek dětí.

Prostřední část programu věnoval p. Jiljí Jiří Přibyl retrospektivě staveb kostelů v lokalitě Prahy v období od První republiky, po totalitu až do současnosti, kdy se pak zaměřil zejména na kbelský bývalý kostelík a současnou stavbu. Mnozí s přítomných souhlasně přikyvovali a vzpomínali společně, neboť se jich historie bývalé kaple – bývalé stodoly, její neutěšený stav, stěhování do náhradních prostor a následná neústupnost postavit novou stavbu, bezprostředně dotýkala. Následovala i volná debata u připravené expozice, věnované v zázemí kostela této historii. Další část programu byla věnována zejména duchovním písním v různých podobách a zpracováních. Několikrát během večera burácela i nad kbelských kostelem prudká bouřka a déšť, ale program běžel bez přerušení, veřejnost i s malými dětmi průběžně přicházela a všichni odměňovali účinkující vřelým potleskem. Poslední píseň kbelského sboru dozněla krátce před 22 hodinou.

Všem pořádajícím patří velký dík a varhanice sboru paní Andrea Čančarová přislíbila, že v příštím roce se kbelský kostel hodlá opět této akce účastnit.

Ivana Šestáková