Kategorie: Informace ze spolku

Sousedská setkání

Na úterní (13. 9. 2022) sousedské setkání našich kandidátů (spolku Kbely-náš domov) přišly desítky pohodových a příjemně naladěných Kbeláků. Byla diskutována různá témata nových projektů zde ve Kbelích, sbíraly se další reakce a podněty ke zlepšení života ve Kbelích, a všechny nás potěšila báječná atmosféra.

Opět si Vás dovolujeme pozvat na další Sousedské setkání, tentokráte před Billou, 15.9. 2022 od 14:00 hodin.

Přijďte si poslechnout naše plány, ochutnat výtečný guláš a jen tak si s námi popovídat….
Těšíme se na Vás.

Vážení občané naší Městské části Praha 19, milí Kbeláci

Již potřetí se ucházíme o Vaši přízeň pro nadcházející komunální volby jako nezávislí kandidáti pod hlavičkou Spolku Kbely náš domov, sdružení nezávislých kandidátů. Stalo se tedy již tradicí, že k podání naší kandidátky musíme shromáždit více jak 500 podpisů Vás, kbelských obyvatel, na rozdíl od kandidátek politických stran, které tuto povinnost nemají. Velkou výhodou této povinnosti však je, že naši kandidáti jsou v každodenním styku s Vámi, se svými voliči a při vzájemných diskuzích shromažďují kromě podpisů i podněty, připomínky a mnohdy i Vaši kritiku. Takto získané poznatky jsme pak využili i při sestavování tohoto volebního programu. Všem Kbelákům, kteří připojili pod souhlas s naší kandidátkou svůj podpis, za to mnohokrát děkuji.

Závěrem je mou milou povinností poděkovat také všem občanům, kteří se aktivně a nezištně podílejí na chodu městské části, činnosti kbelských společenských, sportovních a kulturních organizací, oddílů a spolků, hasičům, aktivním seniorům, členům Svazu tělesně postižených a dalším kbelským občanům. Navzdory nepříznivé době, kdy nás téměř neustále provázely zcela mimořádné okolnosti, je možné hodnotit uplynulé období 2018-2022 kladně. Tentokrát více než kdy jindy platilo, že jedině společnou a trpělivou prací dosáhneme spokojeného, bohatého a přátelského života v rámci naší městské části.

S NÁMI SÁZÍTE NA JISTOTU, DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI A PROFESIONALITU.

Volte č. 2.

S úctou
Pavel Žďárský,
Starosta Městské části Praha 19
a kandidát na starostu
Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov.

Pohádkový park

Jak již je ve Kbelích tradicí, tak ve čtvrtek 1. září byly opět po celém parku rozmístěny sportovní, vědomostní, kouzelné či strašidelné disciplíny se známými postavičkami z pohádek a večerníčků. Dobrodružství číhalo z každého koutu, děti si vyhledaly po parku více jak 30 stanovišť a zdolávaly různé zajímavé úkoly podle věku a možností. V rámci programu byla i pohádková diskotéka, přehlídka sportovních dovedností místního kroužku pozemního hokeje, ukázky techniky skákání přes švihadla a k tomu spousta soutěží za báječné odměny. Vše bylo zakončeno velice povedenou pohádkou divadla Krapet s názvem „Příběhy včelích medvídků.

A tak jsme společně vesele přivítali nový školní rok.

Těšíme se na další milá setkání příště.

foto Michal Marel

Dotazník – plocha „Kbely – Letňany – Čakovice“

Vážení spoluobčané,
věnujte prosím pozornost dotazníku k zástavbě plochy „Kbely – Letňany – Čakovice“, kde může vzniknout zástavba pro desetitisíce nových obyvatel. Hrozí totální kolaps, a to nejen v oblasti dopravní, ale i školské, zdravotní a sociální. Zastupitelstvo MČ Praha 19 vydalo k těmto záměrům negativní stanovisko. Podpořte, prosím radnici v její snaze vyplněním dotazníku, jde o vaši budoucnost.

V úctě Pavel Žďárský starosta.

Informace z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Prosím vyplňte dotazník a pomozte nám podpořit oblast Letňan, Kbel a Proseka v dalším udržitelném stavebním rozvoji.

Severní terasa, či severo-východ Prahy, se bude do budoucna stavebně i společensky rozvíjet. Jedním z významných projektů je rozvoj území Letňany – Kbely (viz obrázek). Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy v současnosti připravuje územní studii, která by měla určit pozitivní vývoj této oblasti, kde je většina pozemků v majetku města či městských částí a proto nabízí i jiné než komerční využití. Abychom pochopili, jak má vypadat nová čtvrť pro 21. století kolem stanice metra Letňany, je rozhodující pochopit výhody i nevýhody života v této oblasti. Studie bude mít možnost ochránit hodnoty a vyřešit problémy, které Prosek a jeho veřejný prostor tíží.

Stručné informace a materiály na stránkách IPR Praha https://iprpraha.cz/projekt/133/letnany-kbely

Zapojte se nyní a v budoucnosti do plánování, jedině ve spolupráci s veřejností vznikne udržitelný návrh.

ODKAZ NA FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9nPoK4RTNFXG_1EiThGj9KdWyBoyTJRjXOau5E4K74z8ZsQ/viewform

Děkujeme

Lukáš Hanus
koordinátor participace
IPR Praha