Multifunkční srub v Centrálním parku

Špičková cena srubu v Centrálním parku ve Kbelích – došlo k úspoře minimálně 1.2 mil.

Cena, za kterou se podařilo MČ Praha 19 postavit (vysoutěžit) stavbu srubu v Centrálním parku, je více než výhodná.
Podle znaleckého posudku Ing. Petra Hůdy č. 1095/30/2014 O ceně dřevostavby srubu na pozemku č. parc. 1167/1, k.ú. Kbely je:

  1. Výsledná cena po zaokrouhlení dle §50: 5 321 840,- Kč
    Slovy Pětmilionůtřistavacetjednatisíciosmsetčtyřicet Kč
  2. Ocenění cenou obvyklou (obecnou tržní) je možno považovat částku 4 845 000,- Kč
    Plný text znaleckého posudku.

Náklady vynaložené Městskou části Praha 19 jsou následovné:

  1. Zakázka ………….1 792 000,- Kč DPH 21 % ………..376 320,- ………celkem vč. DPH 2 168 320,- Kč
  2. zakázka ………….1 188 735,- Kč DPH 21% …….…..249 634,-.………..celkem vč. DPH 1 438 369,- Kč

CELKEM 2 980 735,- 625 954,- 3 606 689,- Kč

V porovnání se znaleckým posudkem tedy MČ Praha 19 vynaložila o 1.238 311,- Kč nižší částku.