Redaktor

„Mořský svět“

V naší MČ právě probíhají malířské práce na podchodu pod železniční tratí. Na původní nátěr, stavební šedá, začaly přibývat, mě nic neříkající Graffiti, ve mně evokující vandalismus. V tom okamžiku vznikl nápad – z „šedé“, kterou jsem si ve svém životě užil dost, udělat něco hezkého, oku příjemného.

Ten nápad byl, a podpořil ho i tvar tunelu, „Mořský svět“. V současnosti se na tomto projektu, který schválila Rada MČ pracuje a realizaci provádí student 2. ročníku Vyšší odborné školy umělecko-průmyslové se specializací malíř skla a keramiky. Držme mu palce, ať se povede z nevzhledné  Graffiti udělat oku ladící Streetpaint.

Ještě prosím občany o ohled při procházení podchodu při prováděných pracích.

Jindřich Petrnoušek

ŠPIČKOVÁ CENA SRUBU

Cena, za kterou se podařilo MČ Praha 19 postavit (vysoutěžit) stavbu srubu v Centrálním parku, je více než výhodná.
Podle znaleckého posudku Ing. Petra Hůdy č. 1095/30/2014 O ceně dřevostavby srubu na pozemku č. parc. 1167/1, k.ú. Kbely je:

1.Výsledná cena po zaokrouhlení dle §50: 5 321 840,- Kč
  Slovy Pětmilionůtřistavacetjednatisíciosmsetčtyřicet Kč

2.Ocenění cenou obvyklou (obecnou tržní) je možno považovat částku 4 845 000,- Kč


Náklady vynaložené Městskou části Praha 19 jsou následovné:
1. Zakázka ……….1 792 000,- Kč   DPH 21 % ………..376 320,- ……celkem vč. DPH   2 168 320,- Kč
2. zakázka ……….1 188 735,- Kč    DPH 21% …….…..249 634,-..….celkem vč. DPH   1 438 369,- Kč
 _______________________________________________________________________________
    CELKEM         2 980 735,-                              625 954,-                            3 606 689,- Kč

V porovnání se znaleckým posudkem tedy MČ Praha 19 vynaložila o 1 238 311 Kč  nižší částku.