Redaktor

„DOKOPNÁ“ TÝMŮ MLÁDEŽE SPARTAKU KBELY SE POVEDLA

Mužstva mládeže fotbalového klubu Spartak Kbely ukončila své soutěže s různě velkými či menšími úspěchy. Hrála však pravidelně s minimálními zádrhely.

Předpřípravka (Dráčata) absolvovala všech 8 podzimních a jarních kol dlouhodobého turnaje  MINISTAR,  kde již tradičně startuje 18 mužstev z Prahy 9, pořádaného Sportovním centrem Běchovice.  Nejlepších umístění dosáhla v  Běchovicích a na domácím turnaji, kde obsadila 3. místa.
V závěrečném turnaji se ve skupině o bronzový pohár už se Dráčatům tolik nedařilo a obsadila až 5. místo.   
Mužstvo tvořilo 11 soustavně trénujících hráčů, problémem někdy byla slabší účast hráčů na víkendových turnajích.
Mužstvo sehrálo též řadu jednorázových turnajů, převážně v SC Běchovice, problémem byla menší účast hráčů
Nejlepšího výsledku Dráčata dosáhla v posledním turnaji sezóny v  Kochánkách, kde ve velmi silné soutěži 11 mužstev obsadila 4. místo.
Trénink a mužstvo Dráčat vedli Jiří Ziml a Petr Kubalík.
V další sezóně (od září 2015) se mužstvu budou věnovat Petr Kubalík a Víťa Mrkvička.

Mladší přípravka (Malí Draci)
Na začátku sezóny  mužstvu chyběli trenéři a trénink někdy probíhal pod provizorním vedením  trenérů ze souběžně trénujících Draků (starší přípravka B)
V celé sezóně bylo  mužstvo početně slabé a muselo si vypomáhat hráči na střídavý start.
Přesto se v soutěži neztratilo a z celkového počtu 20  utkání soutěže H3C
vyhrálo 6 x, remízovalo 1 x a prohrálo 13  x. tj. 32 % z možného. (V této soutěži se z rozhodnutí PFS tabulky nevedou)
Trénink a mužstvo  Malých Draků vedl pracovně jinak velmi vytížený Filip Dvořák, na jaře k němu přibyli Jaroslav Souček a Víťa Mrkvička.  Vedoucím mužstva byla Petra Malá.
V další sezóně (od září 2015) se mužstvu bude věnovat trenér  Jaroslav Souček, vedoucí mužstva se teprve hledá a doufáme, že se této funkce ujme někdo z rodičů malých hráčů.

Starší  přípravka  A (Lvíčata)
Byla sestavena z nejlepších hráčů ročníku 2003,  2004 a i 2005. V pražské soutěži  ve skupině  G3E se v konečné tabulce umístilo na 3. místě z 11 účastníků.
Lvíčata ve 20 utkáních 15 x zvítězila, jednou remizovala a jen 4 x prohrála.  Dosáhla 46 bodů, což je 76 % z možného. Vstřelili 152 branek.
Mužstvo bylo úspěšné i v zimní lize SC Běchovice, kde obsadilo  4. místo.
Mužstvo vedli trenéři Michal Odvárka a Jan Čechtický, vedoucím mužstva byla Míša Odvárková
Hráči starší přípravky ročníku 2003 budou od září 2015 přecházet do mužstva mladších žáků, které opět povedou trenéři Michal Odvárka, Jan Čechtický a vedoucí mužstva Míša Odvárková.

Starší  přípravka  B (Draci)
Byla sestavena ze zbývajících hráčů ročníku 2003 a   2004, v některých utkáních jim přišli pomoc i obětavci ze Lvíčat, především univerzální hráč  Ondra Dohnal, houževnatý Lukáš Oliva, Lukáš Havlín a  Matěj Žitný.
V pražské soutěži ve skupině G3G se mužstvo v konečné tabulce umístilo na 8. místě z 10 účastníků, když se během jara pohybovalo stále na místě 5. nebo 6. místě, které ztratilo špatnými výkony v závěru soutěže.
Draci z 18 utkání 7x zvítězili, 1 x remizovali, ale 10 x prohráli.  
Dosáhli 22 bodů, což je jen 40 % z možného. Vstřelili jen 83 branek.
I mužstvo Draků hrálo Zimní ligu v Běchovicích, tam se mu příliš nedařilo a skončilo až na 11. místě.
Mužstvo se pod hlavičkou DRACI 2004 (tedy bez hráčů ročníku 2003) zúčastnilo halových turnajů ve Zličíně a dvakrát ve Zbuzanech. Úspěchem našeho klubu bylo, že přestože mužstvo nefigurovalo na prvních místech silně obsazených turnajů, nejlepším hráčem  prvního turnaje ve Zbuzanech byl vyhlášen  Ondřej Dohnal, a ve všech třech turnajích nejlepším brankářem Ondřej Němec.
Mužstvo vedli trenéři Pavel Procházka a Pavel Klíma, vedoucím mužstva byl Ing. Jiří Němec, kteří povedou i starší přípravku sezóny 2014-2015.

Mladší žáci Spartak Kbely  dosáhli ze všech týmu mládeže Spartaku Kbely nejlepšího umístění, v pražské soutěži obsadili ve své skupině vynikající 2. místo.  Z 24 zápasů jich mladší žáci 17 vyhráli, v 1 remizovali a pouze 6x prohráli.
Protože v týmu  je přes polovinu hráčů ročníku 2002, (tedy těch mladších) je umístění velmi cenné.
Dosažený úspěch  je výsledkem celého kolektivu. Trenéři vyzdvihují výkony Mirka Zicha, Míši Pfafa, Martina Haniaka. Jisté výkony podával Matěj Šmiták, na jaře zlepšující se Jakub Plechšmíd a Vojta Makovský. Mužstvo má velkou oporu rodičů,  kteří s  ním táhnou káru v dobrém i při špatných výkonech a prohrách.

Mužstvo vedli trenéři Eva Haniaková a Martin Haniak, vedoucím mužstva je David Šmiták.
Ti budou pokračovat ve stejné sestavě i v příští sezóně již s mužstvem starších žáků.

A v pondělí 23.6. 2014 se v rámci každoroční takzvané „dokopné“ na hřišti Spartaku dobré  i méně dobré výsledky vyhodnocovaly.
Partnerem celého odpoledne byla Městská část Praha 19 a spolek KBELY NÁŠ DOMOV.

 Sponzorem akce byla firma M&M Reality, která zajistila atrakce, kluky ve volné části programu hojně využívané.
Programem provázel vtipný moderátor Tomáš Janků, který ho zahájil    nástupem všech mužstev.  Skoro  50 malých a mladých fotbalistů vyslechlo  vyhodnocení sezóny, které za každé mužstvo provedli trenéři týmů a z podkladů statistiky je ještě doplnil moderátor.
Potom se mužstva rozdělila a trenéři a vedoucí hráčům předali diplomy za úspěšnou reprezentaci klubu a drobné upomínky na sezónu 2013-2014.
Následovaly velmi intenzivní fotbalové zápasy kluků proti rodičům, volná zábava s  občerstvením a zavěrečné „šou“ fotbalistů řízené opět velmi aktivním moderátorem. Při  něm rodiče viděli, že jejich kluci umí nejen fotbal, ale mají i  herecké nadání.

JANA Z ARCU VE KBELÍCH

Po listopadovém úspěchu do posledního místa zaplněného vinořského koncertního provedení operní fresky Giovanna d’Arco, prvního z schillerovských dramat, je tato rarita opět na scéně. Vzácnou příležitost si ji vyslechnout dostali poslední květnovou neděli návštěvníci kostela sv. Alžběty v Praze-Kbelích. Tuto zdařilou akci pořádala Městská část Praha 19, Římskokatolická farnost při kostele sv. Alžběty v Praze 9 Kbelích a Sbor Camerata Praha.

Josef Nykles

Veřejné WC v Centrálním parku Kbely

Novostavba veřejného WC v Centrálním parku Kbely je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený dřevěný samostatně stojící objekt se sedlovou střechou, který je umístěn v klidové zóně u východní strany parku pod mírným svahem. Objekt je určen jako hygienické a sociální zázemí pro potřeby návštěvníků centrálního parku Kbely v MČ Praha 19. V objektu je navrženo WC a skladovací prostor. Sociální zázemí obsahuje i WC pro TP – přístupné po rampě zvenčí objektu.

PODOBA NOVÉ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nejednalo se jen o penězích – jak jsme postupovali ve věci umístění a podoby nové budovy základní školy
Stejně tak jak jsme vás informovali o téměř nekonečné anabázi, kterou jsme s panem starostou absolvovali, abychom získali dotaci na výstavbu nové budovy základní školy, tak podobně dlouhý proces byl i projednáním podoby, umístění, velikosti, funkčnosti a vnitřního uspořádání tolik potřebné školní budovy.
V roce 2013 byla první myšlenka vedena údajným jednoduchým řešením – vždyť máme školní budovu ve Slovačíkově ulici, vypovíme nájemní smlouvu s VOŠ Palestra a bude vystaráno. Jak to tak ale bývá, většina řešení není tak jednoduchá. Budovu bývalé tzv. „Nové – Staré školy“ (pro nepamětníky – původní výraz „stará škola“ je nyní budova Domova seniorů na Mladoboleslavské, která byla přestavěna v roce 2001) jsme nechali posoudit z hlediska stavu a vhodnosti. Posudek nebyl vůbec lichotivý, co se týkalo technického stavu a zároveň co do rozsahu. Umístěno by mohlo být max. 9 učeben včetně suterénních prostor při absenci jídelny, tělocvičny a odpovídajícího zázemí. Budova byla postavena za První republiky, kdy počet sociálních zařízení či odpovídající osvětlení a rozměrové normy byly někde jinde. Rekonstrukce této školy by znamenal náklad stejný, jako stavba nové „voňavé“ budovy. Dle demografické studie mají Kbely potřebu do budoucna dalších více jak 14 tříd pro min. 400 žáků a tomu „Palestra“ nevyhovovala, když pomineme, jaký problém by byl se stravováním či docházením na tělocvik – ale kam? Kapacita Albrechtické je na vrcholu a ani jídelnu ani tělocvičnu kapacitně nenaklonujeme. Stanovisko po projednání s projektantem bylo jasné, budovu ve Slovačíkově ulici nelze použít, musíme přemýšlet dál. Pan starosta zapojil své vlastní kontakty a oslovil ředitele Leteckých opraven, se kterým mají dobré přátelské vztahy a sjednal exkurzi do areálu LOM, a to i do prostor, které se nazývají „utajované skutečnosti“. LOM prochází restrukturalizací již několik let, a tak některé budovy by mohly být využity pro externího uživatele. Do některých prostor by mohly být umístěno cca 4 až 5 učeben a některá z hal by mohla být využita jako tělocvična. Vše by však vyžadovalo úpravu a zajistit organizaci docházky mimo areál stávající školy a odpovídající kooperace s areálem LOM. Zkrátka je to podaná pomocná ruka, avšak náhradní řešení. Zároveň pan starosta rozběhl jednání o odkupu pozemků v okolí bývalé konečné MHD s tím, že hodláme zrekultivovat toto obratiště a následně využít zelený pás např. pro sportoviště a hřiště. Nicméně při jednání s projektantem padne další myšlenka o umístění nové budovy ZŠ do míst bývalého hospodářského pavilonu jeslí, tedy naproti jídelně školy. Projektant vypracoval studii areálu budovy naproti ZŠ, která obsahovala učebny, šatny a zázemí s využitím protější jídelny a tělocvičny. Původní návrh budovy měl zhruba 10 učeben a uprostřed přírodní atrium. Propočty budoucích žáků však atakovaly další potřebu tříd, tak vznikla velká budova bez atria, zato obrovská stavba, které pak přibyl tzv. krček, aby děti mohly přecházet tzv. suchou nohou mezi oběma budovami školy. Toto řešení však vyžadovalo nadmíru velké finanční zatížení, které neodpovídalo potřebnému efektu a navíc obrovská budova v již tak vytíženém areálu narazila na nevyhovující dopravní řešení. Kdo zná Pelnářovu ulici a ranní špičku ve vypravování dětí do školy a školky ví, že tato jednosměrka by již další – dvojnásobné zatížení již nesnesla. Bezpečnost dětí a krkolomné řešení s krčkem v podobě mostu, bylo vyhodnoceno jako nevhodné a opět jsme byli na začátku. Návrh zněl, postavme novou školu v místě současného menšího hřiště za tělocvičnou. Obětujme 11 let staré hřiště, které v budoucnu můžeme nahradit lepším a  vyřešíme tím potřebný objem budovy a zároveň rozdělíme dopravní a bezpečnostní nápor tím, že vybudujeme další místní komunikaci s parkovištěm z druhé strany od Toužimské a bývalé konečné. V této souvislosti pan starosta navázal na zahájená jednání s ředitelem LOMu ohledně odkupu pozemků a jejich kultivace, no a řešení bylo nasnadě. Pan architekt doslal zelenou a začal zpracovávat již třetí variantu nové budovy školy. Po zpracování studie se kromě vedení radnice sešla Komise školství, ze které vyšly připomínky a zabývali jsme se také formou řešení komunitních škol ve světě, konkrétně pak vzorem z Finska, které jsme si všichni dotčení pilně nastudovali. Další zvažovanou otázkou byla školní jídelna, zda zvolit plnohodnotnou školní kuchyni s výdejnou nebo „pouze“ výdejnu. S ohledem na kapacitní možnosti stávající kuchyně a prostor jídelny jsme se přiklonili k variantě plnohodnotné kuchyně, která bude moci obsloužit i další strávníky tzv. výdejem z okénka (např. senioři). Tímto řešením se také rozloží nápor a hluk. Zástupci Komise školství se sešli minimálně třikrát, kdy se stále diskutovaly prostory tříd, koutků, chodeb, zázemí, prostory pro učitele, kdy došlo k nárůstu objemu prostoru pro třídy v řádu desítek metrů a zároveň byla zvolena variabilita tříd, tak aby se dalo reagovat na momentální potřeby. Projektant vždy promptně reagoval a dával do souvislostí s normami a předpisy. Tento nárůst objemu prostoru si však vyžádal svou daň v konečné podobě tvaru budovy. Pan architekt konstatoval: „chtěl jsem vám nakreslit hezkou členitou školu, ale musíme se vrátit ke kostce.“  Přes všechny tyto připomínky totiž vždy pan starosta upozorňoval na potřebu hospodárnosti zvolených řešení, vždyť máme omezené zdroje!! Kdybychom měli půl miliardy, to by byla jiná. Toto je velmi důležitá poznámka, neboť od té se odvíjí, zda je možnost umístění kbelských školáků realitou nebo jen chimérou. Na závěrečném jednání s vedením radnice v březnu, byla konečná varianta budovy odsouhlasena a byly zahájeny kroky k výběrovému řízení na dodavatele. V květnu pak byla završena komplikovaná jednání s primátorem, jeho prvním náměstkem a radní pro školství a obdrželi jsme celkem 50 mil. dotaci z rozpočtu HMP v tomto roce. Obrysy nové školy jsou již jasnější a věříme, že na podzim t. r. zahájíme stavbu a to je to podstatné.

3. 6. 2014
Ivana Šestáková

NOC KOSTELŮ

V pátek 23. 5. 2014 se ve kbelském kostele sv. Alžběty Durynské uskutečnila moc pěkná kulturní akce. Kbelská farnost se připojila k akci Noc kostelů, která se koná v několika státech Evropy a Česká republika se připojila v roce 2009. Akce byla určena pro širokou veřejnost a po celé republice se k ní připojilo více jak 1.400 svatostánků několika církví. Noc kostelů nebyla určena jen prohlídkám budov či prostor, které obvykle bývají pro veřejnost uzavřeny, ale byl zajištěn i bohatý kulturní program.  Kbelská Noc kostelů se uskutečnila pod záštitou pana starosty Pavla Žďárského, který popřál všem příjemný prožitek kulturního i duchovního rozměru. Hlavními organizátory byli farář p. Jiljí Jiří Přibyl, Petr Bartošík, Andrea Čančarová a kbelský sbor zpěváků a hudebníků, který pravidelně při mších v kostele účinkuje.  Program, kterým provázela paní Marie Belejová začal tradiční mší svatou v 17:30 hodin a pak již následoval nabitý kulturní program, který byl rozdělen do několika částí. V první sérii zazněly skladby věhlasných autorů J. S. Bacha, G. F. Händla, A. Dvořáka, B. Martinů a oblíbené spirituály. Zpěv střídaly housle, klavír, fagot či varhany. Po celou dobu mohli návštěvníci procházet celými prostory kostela, setkat se v osobním rozhovoru s panem farářem nebo se s dětmi uchýlit do prostoru určeného pro hry a odpočinek dětí.

Prostřední část programu věnoval p. Jiljí Jiří Přibyl retrospektivě staveb kostelů v lokalitě Prahy v období od První republiky, po totalitu až do současnosti, kdy se pak zaměřil zejména na kbelský bývalý kostelík a současnou stavbu. Mnozí s přítomných souhlasně přikyvovali a vzpomínali společně, neboť se jich historie bývalé kaple – bývalé stodoly, její neutěšený stav, stěhování do náhradních prostor a následná neústupnost postavit novou stavbu, bezprostředně dotýkala. Následovala i volná debata u připravené expozice, věnované v zázemí kostela této historii. Další část programu byla věnována zejména duchovním písním v různých podobách a zpracováních. Několikrát během večera burácela i nad kbelských kostelem prudká bouřka a déšť, ale program běžel bez přerušení, veřejnost i s malými dětmi průběžně přicházela a všichni odměňovali účinkující vřelým potleskem. Poslední píseň kbelského sboru dozněla krátce před 22 hodinou.

Všem pořádajícím patří velký dík a varhanice sboru paní Andrea Čančarová přislíbila, že v příštím roce se kbelský kostel hodlá opět této akce účastnit.

Ivana Šestáková